คนเรา...นับวัน

จะมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้น

แต่จะมีคนที่สนิทสนมน้อยลง

จะมีจำนวนเพื่อนแท้......น้อยลง

ยิ่งจำนวนวันที่อยู่บนโลกมากขึ้น

จำนวนเพื่อนแท้ก็ยิ่งลดน้อยลง

เป็นเสมือนตัวแปรผกผันกัน

อย่าแปลกใจไปเลยนะว่า....

ถ้าวันหนึ่ง..คุณตื่นขึ้นมา

แล้วพบว่า...ตัวเองเหลือเพื่อนแท้แค่คนเดียว