คุณแม่ขา หนูออกไปเดินเล่นที่หน้าบ้านนะคะ

ไม่ได้ลูก  หรือได้ลูก แต่รอแม่ก่อน เดี๋ยวแม่ออกไปด้วย

ลูกจ๋า ตื่นล้างหน้า แปรงฟันได้แล้ว

เสร็จแล้วใส่ชุดที่แม่วางไว้ให้นะ

ไม่รู้ว่า เป็นเพราะเรามีลูกน้อยกันหรืออย่างไร เดี๋ยวนี้ แม่แต่ละบ้านจึงเล้ยงลูกวิธีนี้ เป็นวิธีที่ลูกไม่มีโอกาสได้คิดเองเลย  แล้วอย่างนี้ จะเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่คิดเป็นได้อย่างไร

เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรดี  ใครมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง  มาแชร์กันหน่อย