วันนี้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องราวของการประชาสัมพันธ์งานโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับผู้รู้ ทำให้ความเข้าใจการงานที่ได้ทำมาแล้วนั้นได้ออกเผยแพร่ความรู้สึกที่ดีดีแก่ทุกคน ความตั้งใจแล้วอยากทำมานานแต่โอกาสไม่เอื้ออำนวยเลย

         วันนี้ได้ทำแล้ว และจำทำอีกอย่างต่อเนื่อง  จนกว่าความคิดจะมอดไหม้ม้วยมรณัง

 

                                      เสนาะ ยิ้มสบาย

เสนาะ  ยิ้มสบาย