ไม่ทราบว่าใครเข้ามาบ้าง ใครเข้ามาก็อย่าลืมทักทายกัน เข้าไปที่นี่ http://gotoknow.org/mrsmahidol ไว้ติดตามข้อมูลข่าวสารในหลักสูตรฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KS(knowledge sharing)