ใครว่าการพับจดหมายราชการใส่ซองเป็นเรื่องไร้สาระ ถ้าคุณคิดเช่นนั้น แสดงว่าคุณไม่ใส่ใจ ไม่ให้ความสนใจในวิธีปฏิบัติ

     ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ หลายคนมองว่าเป็นเรื่องหยุมหยิมก็ตาม แต่เราไม่ควรมองข้ามครับ เพราะนั่นหมายถึงประทับใจของผู้ได้รับจดหมายนั้น ๆ ซึ่งเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติแก่ผู้รับจดหมาย ซึ่งจะเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เราในฐานะผู้ส่งจดหมายจะได้รับการยอมรับที่ดี และความร่วมมืออย่างดียิ่งในโอกาสต่อไปครับ

     การพับจดหมายใส่ซอง กรณีที่กระดาษจดหมาย ขนาด A4 มีวิธีการพับดังนี้

     1. แบ่งกระดาษจดหมายออกเป็น 3 ส่วน โดยเหลือขอบบนกระดาษไว้ประมาณ 1/2 นิ้ว

     2. พับจดหมายจากล่างขึ้นบนทีละส่วนตามรอยปะ

     3. ขอบจดหมายที่พับแล้วต้องพอดีกับรอบประของขอบบนที่ว่างไว้ 1/2 นิ้ว

     4. นำจดหมายที่พับแล้วใส่ซองโดยให้ขอบบนของกระดาษที่ว่างไว้ 1/2 นิ้ว อยู่ด้านบน                

    

     อย่าลืมนะครับ  จดหมายจะผิดซอง จดหมายกับจ่าหน้าซองต้องตรงกัน  เคยเจอจ่าหน้าซองกับตัวจดหมายไม่ตรงกัน  ถ้าคุณเจอแบบนี้จะทำอย่างไร  ที่ได้เจอก็นำจดหมายไปลบแล้วเติมให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำงาน  แต่ก็ไม่ได้แจ้งให้เจ้าของจดหมานนั้นทราบ  แต่นำมาเป็นบทเรียนในการทำงานของเรา "เราต้องตรวจสอบให้รอบคอบ ละเอียดให้แน่ใจถึงจะส่งออก" เพื่อไม่ให้เป็นเกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดูตัวอย่างนะครับ

 

     ไม่ยากนะครับ
           ขอบคุณครับ