สัญญากับคุณ Nidnoi ว่าจะเล่าเรื่อง New Zealand ผู้เขียนได้รับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการให้ไปศึกษาภาษาอังกฤษที่ New Zealand เมือง Auckland ก่อนที่จะสอบปริญญาเอกและสอบทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ เป็นสาเหตุให้ต้องลาออกจากราชการครูเพื่อรับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน(CRN) ตั้งใจว่าจะเล่าเรื่องมหาวิทยาลัย Auckland ก่อน มหาวิทยาลัยบรรยากาศดี ห้องสมุดทันสมัย  ขนาดกระเหรี่ยงตกดอยเข้าไปเขายังบริการดีมาก  
นี่คือห้องสมุดที่เงียบและน่าใช้บริการมาก  ผู้เขียนเข้าไปนั่งอ่านหนังสือทั้งวัน

นี่ บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ใจดีมากแปลกใจว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน

 

นี่ Clock Tower สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัย

 

ผู้เขียนไม่ได้เห่อง่ายๆตามฝรั่ง เราเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันเขา บางอย่างของไทยดีกว่าฝรั่งเช่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ความอบอุ่นของครอบครัว เรามีคุณตา คุณยายฯลฯ ที่อยู่ครอบครัวเดียวกัน ในขณะที่ฝรั่งไม่มี
    ครั้งต่อไปจะเล่าเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษและสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ