วันนี้ดิฉันไปประชุมเรื่องการติดตามการใช้งบประมาณซึ่งเป็นวัฒนธรรมของข้าราชการที่จะต้องทำงานภายใต้กรอบเวลา     สิ่งทีเป็นปัญหาขณะนี้คืองบวิจัยที่มีปัญหาของความล่าช้าของระบบ    ทุกคนจะบ่นกรม     ท่านรองแจ้งว่าในปีหน้าเราน่าจะได้งบเท่าปีนี้แต่เงินเดือนของเราเพิ่มไปตามระบบเพราะคนปรับซีบ้าง    เงินเดือนขึ้นตามระบบบ้าง         แปลว่าปีหน้าเรามีเงินใช้น้อยลงอีกแล้ว     คนไข้เราก็เปลียนรูปแบบเพราะโครงการ30บาทรับรักษาผู้ป่วยเอดส์     ระบบส่งต่อยังไม่แข็งแรงดี     เรายังต้องพัฒนาอีกมาก    คิดแล้วก็หนักใจเรื่องการเจรจาของบประมาณเพื่อมาให้ผู้ป่วยที่ไม่พร้อมจะย้ายด้วยเหตุผลหลายประการ    บางคนอุตส่าห์ไปหางานทำเพื่อจะได้มาใช้ประกันสังคมบำราศ    บางคนบอกว่าจะจ่ายเงินเอง    ดิฉันจะพยายามให้คนไข้เสียประโยชน์น้อยที่สุดโดยพยายามเจรจาเรื่องงบประมาณให้พอ     ยังไม่แน่ใจว่าจะเจรจากับอาจารย์เรณูสำเร็จ    เพราะต้องพูดกันด้วยตัวเลข   Unit   cost   และสิทธิผู้ป่วย    คนที่ไม่มีบัตร สปสชจะไม่ช่วยเลย    บุคคลเหล่านี้ยังไม่มีเจ้าของ    พวกเราอ่านแล้วขอให้ประหยัดหน่อยนะคะ เพราะเรายังต้องช่วยผู้ป่วยไปอีกระยะหนึ่ง(นานแค่ใหน?)