แบบนี้ใช่.....KM.....หรือไม่

ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรายใหม่ได้ศึกษาประสบการณ์การแก้ปัญหาเกียวกับการรับประทานยาของผู้ที่รับประทานยาได้ผลดี โดยใช้เทคนิคการทำ Group Counselling มาให้มีการ ลปรร.กัน

          วันนี้เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน KM ของแต่ละหน่วยงานในสถาบัน (เวลา 14.15 - 16.00 น.) ได้เห็นวิวัฒนาการและได้เรียนรู้การทำงานของ OR (ศุภลักษณ์), NICU & PCT เด็ก (พ.รุจนี) และ OPD NAPHA (พรศิริ และ เบญจมาศ) รู้สึกชื่นชมมาก

          ทำให้นึกถึงตอนที่รับผิดชอบโครงการวิจัยของกองเอดส์ (ในสมัยนั้น) ที่ทำเป็น Multi Center ร.พ.บำราศฯ มี พ.สมสิทธิ์ เป็น PI  ในช่วงนั้นได้จัด Process ของงาน โดยนัดกลุ่มผู้มาเข้าร่วมโครงการวิจัยให้มาก่อนเวลาพบแพทย์ เพื่อเตรียมตัวผู้ป่วยและจัดกลุ่มผู้ป่วยให้ ลปรร. กันเมื่อเจอปัญหาอุปสรรคจากการรับประทานยา ARV  ซึ่งรับประทานยากและมีผลข้างเคียงมาก  ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรายใหม่ได้ศึกษาประสบการณ์การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานยาจากผู้ที่รับประทานยาได้ผลดี โดยใช้เทคนิคการทำ Group Counselling มาให้มีการ ลปรร.กัน  ช่วงนั้นมีน้องในกลุ่มงานแนะแนวฯ ผลัดกันมาช่วยทำ Group Counselling หลายคน ทั้งปัทมาวดี อารี อารีวรรณ วัชรา และท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

          คิดว่าลักษณะของงานและทักษะความสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่มงานแนะแนวฯ มี Tacit Knowledge ที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้รับบริการซ่อนอยู่มากมาย คงได้อ่านผลงานเร็วๆ นี้นะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 
น่าจะใช่นะ   แนะแนวเค้าเก่งอยู่แล้ว