KMหรือMK

km

วันนี้เรามีการประชุมคณะกรรมการTUCซึ่งเชิญโดยคณะกรรมการM&Eเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแต่ละงาน        คุณบุญช่วยหัวหน้างานจุลชีววิทยาเป็นประธานM&E      มีการสรุปงานของแต่ละหน่วยงาน     หลังจากนั้นเราได้คุยกันถึงเรื่องการเตรียมตัวให้ทางเจ้าหน้าที่ส.ค.ส. มาสัมภาษณ์และเก็บรูปที่คิดว่าเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ที่สถาบันได้ทำจริงๆในบรรยากาศจริงๆ      ในครั้งแรกคุณนกจะให้เราเริ่มทำในส่วนของกิจกรรมที่เราไม่ค่อยได้ทำเป็นเรื่องเป็นราว      ดิฉันได้ชี้แจงพวกเราว่าให้เก็บจากของจริงๆที่เราทำไปตามธรรมชาติ     คุณหมอรุจนีได้ถามขึ้นมาว่าที่PCTกุมารมีการจัดคุยกันอาทิตย์ละครั้งเป็นKMหรือไม่     สุดท้ายเราก็สรุปกันว่าสิ่งที่เราได้ชว่ยกันทำให้แก่ผู้ป่วย     มีการเรียนรู้ร่วมกัน    มีการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วย     น่าจะเป็นKM    เพียงแต่เราอาจจะทำยังไม่ครบเช่นการใช้technology และtool ครบและอาจจะยังไม่มีการเก็บอย่างเป็นระบบ        ก่อนจบการประชุมพวกเราก็ได้ข้อตกลงว่าจะเอาเรื่องอะไรบ้าง     ดิฉันตั้งใจจะไปหาข้อมูลเรื่องเครื่องมือของKMมีอะไรบ้างมาให้กลุ่มที่ต้องเสนอมีฐานความรู้ไว้บ้าง    คงต้องรบกวนคุณอ้อมาช่วยลปรรให้ชาวบำราศหลังจากวันที่4พ.ค.49                     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamrasความเห็น (2)

อ้อ_สคส.
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

       ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบำราศฯ ค่ะ   แต่เสียดายวันที่ 4 พ.ค. นี้  อ้อต้องขอตัวไปจัด workshop ให้กับกรมทางหลวง ค่ะ     แต่ชาวบำราศฯ  สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่อง KM กับคุณจิราวรรณ  (แม่ทีมจับภาพ KM วันที่ 4) ได้เหมือนกันค่ะ    แล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าคงได้เรียนรู้ร่วมกันกับชาวบำราศฯ ค่ะ

        KM  ที่ดีจะเนียนอยู่ในเนื้องาน  ถ้าดียิ่งขึ้นจะเนียนอยู่ในชีวิตค่ะ 

อัจฉรา
IP: xxx.144.160.244
เขียนเมื่อ 
ชาว สบร อย่าลืมถามอาจารย์นะคะ