วันนี้ได้มีโอกาสปรึกษาหารือกับคุณสิริพร (งานแผน) ในเรื่องตัวชี้วัดที่ต้องตอบกรมและ กพร. ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยและไม่ค่อยถนัด ต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการตอบมาก เราจึงแบ่งงานกันรับผิดชอบตะลุยกันคนละทิศละทาง หลังจากนั้นนัดมาปรึกษาหารือและดูข้อมูลกันในวันจันทร์ที่ 1 พ.ค.2549

          คงเหมือนกับนิทานประยุกต์ เรื่องเต่ากับกระต่ายของคุณชนกพรรณที่เคยเล่าให้ฟังในกลุ่ม CoP คนรู้ใจทุกเที่ยงวันราชการ เรื่องเดิมมีอยู่ว่า เต่ากับกระต่ายชอบแข่งขันกันตลอดเวลา แต่กระต่ายไม่เคยชนะเต่าเลยทั้งๆ ที่มีความเร็วมากกว่า เพราะมัวชะล่าใจนอนหลับเสียนี่

          ถ้าแข่งกันจริงๆ โดยกระต่ายไม่หลับและเป็นทางบก ทายได้เลยว่ากระต่ายต้องชนะ แต่ถ้าเป็นการแข่งว่ายน้ำเต่าก็คงเป็นผู้ชนะแน่ๆ นั่นเป็นเพราะเต่ากับกระต่ายต่างก็มีสมรรถนะในสภาวะที่แตกต่างกัน  เรื่องประยุกต์ก็คือ เมื่อเต่าและกระต่ายต้องแข่งขันกันในเส้นทางวิบากที่รวมอุปสรรคทุกประเภทไว้ด้วยกัน ทั้งเต่าและกระต่ายต่างก็ใช้สมรรถนะพิเศษที่ถนัดของตนมาช่วยเหลือกันให้ผ่านพ้นอุปสรรค คือ ทางบกกระต่ายก็ให้เต่าขี่หลังวิ่ง ทางน้ำเต่าก็ให้กระต่ายขี่หลังว่ายน้ำไป

         อุปสรรคทุกชนิดจะต้องผ่านพ้นได้ ถ้าในบำราศฯ ของเราร่วมมือกันแบบเต่าและกระต่ายของคุณชนกพรรณ