สัมมนานักส่งเสริมฯ จ.กำแพงเพชร สาย 1 ที่อำเภอไทรงาม (25 เมษายน 2549)

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วปฏิบัติทันที..ดีไหมครับ

          การประชุม-สัมมนานักส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 25 เมษายน  25649  ของสายที่ 1 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง,พรานกระต่าย,ลานกระบือ,กิ่ง อ.โกสัมพีนคร และไทรงาม (เจ้าภาพ)

          จากการ AAR ของเดือนที่ผ่านมา ได้มีการเสนอให้สถานที่สัมมนา และสถานที่ศึกษาดูงานอยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อสะดวกในการเดินทาง  ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรอำเภอไทรงามซึ่งเป็นเจ้าภาพในเดือนนี้ โดยคุณอำนวย  คชฤทธิ์ เกษตรอำเภอไทรงามและเจ้าหน้าที่ จึงได้ปรับแผนโดยจัดสัมมนาในสถานที่ศึกษาดูงานเลย   คือที่แปลงโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มของตำบลหนองแม่แตง และเป็นที่ตั้งกลุ่มหน่อไม้ฝรั่งและไผ่สีทอง บ้านหนองลวก ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งห่างจากตัวอำเภอไทรงามประมาณ 20 กิโลเมตร

                                       

           แปลงหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มของตำบลหนองแม่แต่งนี้ เกษตรอำเภอไทรงามและเกษตรกรได้เล่าให้ทราบถึงที่มาที่ไปของการดำเนินการว่า  เนื่องจากเกษตรกรของอำเภอไทรงามส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา แต่การทำนาประสบกับปัญหาขาดทุน ทำให้ลองหาพืชใหม่มาส่งเสริมให้กับเกษตรกร เริ่มโดยการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถส่งญี่ปุ่นได้ เพราะการไม่ใช้สารเคมีเลยทำให้ตรวจพบเพลี้ยไฟที่ยอดหน่อไม้ฝรั่ง  สินค้าจึงถูกตีกลับและขาดทุน

           หลังจากนั้นจึงคิดว่าหน่อไม้ฝรั่งคงไปไม่รอดแน่ จึงได้หันมาปลูกหน่อไม้ไทย โดยหวังตลาดคนกินในพื้นที่เป็นหลัก  พบว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี ปัจจุบันจึงได้เกิดกลุ่มเกษตรกรขึ้น มีสมาชิกหลายสิบคนและขยายพื้นที่ออกไปมากกว่า 200 ไร่ และมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ปลูกไฝ่สีทอง 1 ไร่ (200 ต้น) สามารถทำรายได้ให้เกษตรกรประมาณวันละ 100 บาท เกือบตลอดปี (เว้นช่วง ตุลาคม-ธันวาคม ช่วงพักต้น)

          นอกจากนี้คุณศรีจันทร์  หมื่นสร้าง เกษตรกรอีกรายที่ได้มาเล่าประสบการณ์ให้แก่นักส่งเสริมฟังได้ยืนยันว่า การปลูกไฝ่สีทองสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมากกว่าการทำนา (ในพื้นที่เท่าๆ กัน) และที่สำคัญไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทุกชนิด                             

  • บรรยากาศในการแบ่งกลุ่ม เพื่อระดมความคิดในการปรับกระบวนการทำงานร่วมกัน

                                    

  • กิจกรรมหลักของโครงการฯ ที่ไม่ใช้สารเคมี มีพืชหลัก 2 ชนิด คือ 1) ผักหวานบ้าน และ 2) ไผ่สีทอง (ไผ่เลี้ยง)  ผักหวานบ้าน จำหน่าย กก.ละ 50 บาท  หน่อไม้ จำหน่าย 10 - 20 บาท

               

  • เกษตรอำเภอไทรงาม พานักส่งเสริมฯ ศึกษาการปลูกไผ่ซึ่งมีรายได้เกือบทุกวัน แม้จะในช่วงแล้ง (จะเห็นไฝ่แทงหน่อเกือบจะทุกกอ)

        

  •  AAR หลังเสร็จจากการสัมมนาและการศึกษาดูงาน ของดีของอำเภอไทรงามแล้ว

                                     

          สิ่งที่ได้จากการสัมมนาในวันนี้มีหลายประเด็น  นอกเหนือจากการทำ AAR ซึ่งจะเสนอในตอนต่อไปแล้ว  จากการสังเกตและพูดคุยเพื่อเก็บข้อมูลพบว่า

  1. การจัดสัมมนาในที่ศึกษาดูงาน เป็นการประหยัดเวลา และได้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากๆ
  2. นักส่งเสริมการเกษตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักส่งเสริมด้วยกัน และศึกษาของจริงไปพร้อมๆ กัน
  3. เห็นการจัดการที่น่าสนใจ คือเจ้าภาพ (สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม) มีการนำผลิตผลจากแปลงที่ศึกษาดูงานมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยง เช่น แกงหน่อไม้ แกงผักหวานบ้าน ทอดปลากระดี่จากสระ เป็นต้น สอบถามได้ความว่าวัตถุดิบซื้อมาแต่หมูและเครื่องปรุงเท่านั้น
  4. มีนักส่งเสริมหลายท่าน ได้ขอซื้อต้นพันธุ์ทั้งไฝ่ ผักหวานบ้าน กลับไปปลูกเพื่อทดลองและหลายท่านก็จะนำกิจกรรมนี้ไปส่งเสริมฯต่อไป (ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วปฏิบัติทันที..ดีไหมครับ)
  5. การมีส่วนร่วมของเพื่อนนักส่งเสริมฯ และการ ลปรร.ในการศึกษาดูงาน"ของดี"ที่อำเภอไทรงามดีมาก ทุกคนมีความกระตือรือล้น (สังเกตครับ)

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก 25/04/49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#สัมมนาเชิงปฏิบัติการ(dw)

หมายเลขบันทึก: 25664, เขียน: 26 Apr 2006 @ 22:21 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)