มีนาคม...กวักมรกต...เริ่มผลิดอก เริ่มต้นด้วยหนึ่งดอก  สองดอก และสามดอก  

  ดอกแรกผลิดอกกลางเดือนมีนาคม บานคงทนจนถึงเมษายน

  ดอกที่สองค่อย  ๆ  แย้มบาน คล้ายกับฝักข้าวโพด  ข้างนอกสีเขียวอ่อน ๆ  ข้างในสีเหลืองนวล

  ดอกที่สามก็ตามมา....แอบคาดหวังลึกลึก คงจะผลิดอกออกมาเรื่อย  ๆ

 

เมื่อดอกแรกผลิบาน....นานคงทน

ดอกที่สอง....ค่อยค่อยแย้มกลีบ

ดอกที่สาม ตามมาติดติด

สี่ ห้าและอีกหลายหลายดอกคงไม่ให้รอนาน..............