สืบเนื่องจากที่ได้ไปท่องเที่ยวปราสาทเขมรในหลายๆ จังหวัดเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมา มีที่ประทับใจมากและประทับใจธรรมดา เพราะเหตุว่าบางแห่งก็เคยไปมาหลายครั้งหลายหน แต่ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสผ่านเส้นทางนั้นๆ ก็อดที่จะแวะไปเยี่ยมชมอีกครั้งมิได้ แต่มีอยู่สถานที่หนึ่งที่ยังไม่เคยได้ไปเยี่ยมชม ที่นั้นก้คือ "ปราสาทเมืองจันทร์" หรือคนพื้นที่แถวๆ นั้นเขาเรียกกันว่า "ธาตุบ้านเมืองจันทร์"

ธาตุบ้านเมืองจันทร์นี้ตั้งอยู่ที่วัดบ้านเมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่พวกเราไปกันนั้นที่วัดมีงานฉลองธาตุบ้านเมืองจันทร์ ที่วัดประดับประดาด้วยริ้วผ้าทอสวยงาม เป็นระยะ ภายในวัด มีงานแสดงของนักเรียนหลายโรงเรียน มีการแสดงสินค้าโอท้อบหลายตำบล

ปราสาทเมืองจันทร์นี้มีลักษณะรูปร่างคล้ายพระธาตุพนม ก่อสร้างด้วยอิฐสอปูน มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีซุ้มประตูทั้งสี่ทิศ ไม่มีหลักฐานว่าสร้างเพื่อจุดประสงค์ใด และสร้างในสมัยใด

มีรูปมาฝาก :)