จากประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่ในวงการประกันชีวิตมานานมากกว่า 10 ปี  ผมพบว่ามีคนอยู่ 2 กลุ่ม ที่ใกล้ชิดกันมาก แต่ต่างคนต่างก็กลัวที่จะพบกัน นั่นคือ "ตัวแทนประกันชีวิต" กับ "ลูกค้าและผู้มุ่งหวัง"  ตัวแทนประกันชีวิตนั้นกลัวลูกค้าหลายสารพัดเหตุผลจึงไม่ไปพบซะอย่างนั้น ส่วน "ลูกค้าและผู้มุ่งหวัง" จะว่ากลัวคงไม่ใช่ แต่ก็ไม่อยากพบกับตัวแทนประกันชีวิต ก็คงมีหลากหลายเหตุผลเช่นกัน  เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลใด แต่ความเสียหายก็เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย ตัวแทนประกันชีวิต ไม่พบลูกค้าก็ไม่มีงาน  ผู้มุ่งหวัง ไม่ได้พบตัวแทนประกันชีวิตก็ไม่ได้ซื้อกันชีวิต  ลูกค้า ซื้อไว้แล้วไม่ได้พบตัวแทนอีกก็ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิอะไรบ้าง หรือรู้ไม่หมด หรือรู้สิทธิแต่ไม่รู้วิธีการว่าจะเรียกใช้สิทธิอย่างไร?   มีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวแทนประกันชีวิตและลูกค้า  เหตุการณ์แบบนี้ทำให้เกิด  ผลกระทบที่สำคัญกับสังคม คือ มีคนดีๆ ที่ตั้งใจทำมาหาเลี้ยงชีพ ด้วยความรัก ความห่วงใยทั้งต่อตนเองและคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยตน  คนเหล่านี้จำนวนมาก... เสียโอกาสที่จะได้รับความคุ้มครองจากการประกันชีวิต   เพียงเพราะตัวแทนไม่กล้าที่จะไปพบเขา หรือในทางกลับกัน..เพียงเพราะตัวเขาเองไม่อยากที่จะพูดคุยกับตัวแทนประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลใดก็ตาม.  คนดีๆ เหล่านี้ ทั้งตัวแทนดีๆ และลูกค้าดีๆ ควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันชีวิต  เพื่อให้สังคมไทยเรา เป็นสังคมที่ทุกครอบครัวพึ่งพาอาศัยตนเองได้  ให้มีคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยการสงเคราะห์จากสังคมให้น้อยที่สุด แล้วเราจะได้อยู่ในสังคมที่สงบสุข.

             ผมจึงอยากอุทิศตนเพื่อตอบแทนบุญคุณสังคม ที่ให้โอกาสผมในอาชีพการเป็น "ตัวแทนประกันชีวิต" จึงได้สร้าง Blog นี้ขึ้นมาเพื่อ  ให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้   ประสบการณ์  และถาม-ตอบปัญหาด้านการประกันชีวิต  เพื่อบริการทั้งลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิต เป็นหลัก  นอกจากนี้ยังจะมีบริการเสริมความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงทุน การออมทรัพย์  และการนำหลักของพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวต เพื่อให้พบความสบายใจอย่างแท้จริง (ผมขีดเส้นใต้เน้นประโยคนี้ เพราะแท้จริงแล้วคนเราหาเงิน สร้างหลักทรัพย์ มากมาย ก็เพื่อที่เราจะได้สบายใจ นั่นเอง)  ซึ่งทั้งหมดนั้นผมคงเขียนคนเดียวไม่ได้  จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน  มาช่วยกันเขียนบทความเพื่อเสนอความคิดเห็น  ปัญหา ข้อเสนอแนะ ใน Blog นี้กันเยอะ ๆ นะครับ  
            ผมขอปฏิญาณตนว่า จะตั้งมั่นอยู่ในความเป็นกลาง  ไม่เขียนเชียร์ หรือ เขียนต่อว่าบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือตัวแทนประกันชีวิตคนใดคนหนึ่ง  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาข้อมูลจาก Blog นี้ได้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด  สิ่งเดียวที่ผมอยากได้จากการอุทิศตนให้กับ Blog นี้ คือ ได้กุศลบุญอันจะนำพาให้ผมและลูกเมีย ได้พบแต่เพื่อนดีๆ ต่อไปในอนาคต

                                                           ดช บุญเพิ่ม