คำถามที่ 3

 เราก็ทำคู่มือโดยไม่เคยใช้ KM ... ทำไมบอกว่า KM นำไปสู่คู่มือ

  • ถ้าใช้ KM จะมี tacit knowledge อยู่ในคู่มือด้วย
  • การทำคู่มือโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะมีคุณค่าในการสร้างความเข้าใจในหมู่คนทำงาน ทำให้ความรู้เข้าสู่ตัวคน ดีกว่าการทำคู่มือ โดยคนเพียงไม่กี่คน หรือไปปรับเอาจากหนังสือ หรือคู่มือที่มีอยู่แล้ว

แล้วท่านคิดเห็นอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าคะ

 

FAQ KM กรมอนามัย [1] - เริ่มต้นตรงไหนดี ผู้บริหารไม่สน จะทำยังไง

FAQ KM กรมอนามัย [2] - อะไรคือ CoP ... สร้างยังไง

FAQ KM กรมอนามัย [4] - ถ้าจะ ลปรร. ไปดูงานวิจัยที่เขามีอยู่แล้ว ไม่ดีกว่าหรือ

FAQ KM กรมอนามัย [5] - ความรู้ที่ได้จาก ลปรร. เชื่อถือได้แค่ไหน

FAQ KM กรมอนามัย [7] - คำเท่ห์ๆ จากการ ลปรร.