พิ่จะมารู้จัก Blog ก็ตอนเล่น MSN แล้วก็ทำ Spaces เนี่ยแหละ!

แต่ตอนนั้น ก็ยังไม่เข้าใจความหมายของ Blog เท่าไหร่นักหรอก

มาเข้าใจแจ่มแจ้งก็ตอน ได้เรียนวิชา คอมฯ