ประสบการณ์ในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน

ประสบการณ์การจัดเรียนการสอน

     ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์

           ในการจัดการเรียนการสอนบางครั้งเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะในการสอนของครูบางครั้งเด็กก็เกิดความเบื่อที่จะเรียนได้

             ดังนั้นคอมพิวเตอร์ก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้ และข้าพเจ้าได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้สำหรับการเรียนของเด็กระดับประถม  จากการที่สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อนั้น เด็ก ให้ความสนใจ และตั้งใจในการเรียน และชอบที่จะเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อด้วย ที่โรงเรียนของข้าพเจ้ามีเครื่องคอมพิเตอร์  5  ตัว  แต่มีเด็กที่จะมาเรียนจำนวน  ห้องประมาณละ  18  คน  แต่เด็กก็ให้ความสนใจเพราะโรงเรียนของข้าพเจ้าเป็นเด็กชาวเขา เผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์นั้นเป็นสิ่งที่ทันเทคโนโลยี ทำให้เด็กตื่นเต้นมาก       และตัวครูสามารถนำความรู้ใหม่ ๆ มาให้เด็กเรียนรู้ได้มากจากการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์อีกด้วย

         

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวธนิษฐา รับสิน :แม่สอดความเห็น (0)