วลัยลักษณ์ กับแนวคิด การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ในตอนไปประชุม UKM ที่ มอ.ครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมเครือข่ายได้มีการกำหนดหัวข้อในการประชุม UKM ครั้งต่อไป ซึ่ง มหิดล จะเป็นเจ้าภาพครับ โดยหัวข้อที่จะมีการสัมมนาก็คือ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Communication for Change) นัยของการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่เป็นการพัฒนาองค์กรนะครับ ซึ่งผมเองคิดว่าในประเด็นนี้ พวกเราชาววลัยลักษณ์ได้รวมกันทำจนสำเร็จได้ดีระดับหนึ่งทีเดียว ก็คือ เรื่องการใช้กระดานข่าวของชาววลัยลักษณ์ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงการใช้โดยเป็นการสนทนาอย่างสร้างสรรค์และเปิดเผย ไม่ใช่แบบที่หลายองค์กรเป็นก็คือ การไม่ระบุผู้แสดงความเห็น จนกลายเป็นการให้ร้าย ด่าทอ และในที่สุดก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ใครเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อองค์กร แต่สำหรับที่วลัยลักษณ์เราพวกเราได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรนี้กันขึ้นมาใหม่และทำได้ดีมาก ๆ พวกเราจะเห็นว่าหากตอนนี้พวกเราอย่างที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรก็จะสามารถได้อย่างองค์อาจ และมีเหตุมีผล มีความคิดเชิงบวก และที่สำคัญมองผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ผมเชื่อว่าในการเข้าร่วมประชุม UKM ครั้งต่อไป พวกเราชาววลัยลักษณ์ก็คงจะได้มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องที่เกี่ยวกับ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ไปเล่าสู่พวกเราใน UKM ได้ฟังกันนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ใน ม.วลัยลักษณ์ความเห็น (1)

บรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

ในระยะเริ่มแรก  ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร(รศ.สมนึก)ในฐานะ  CKO ได้มีนโยบายให้หน่วยพัฒนาองค์กรจัดทำเว็บ KM โดยสร้างให้มี หัวข้อ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" สำหรับเป็นช่องทางในการลปรร.ของพนักงานภายในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะมีหัวข้อย่อยแบ่งออกเป็น  การลปรร.ของชุมชนแนวปฏิบัติต่างๆ ประมาณ 8-9 ชุมชนฯ  การลปรร.เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร  การลปรร.เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและการลปรร.ในเรื่องทั่วๆไป  มีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนให้พนักงานมาสื่อสาร/ ลปรร.ในรูปแบบของ B2B มากยิ่งขึ้น  จนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ 3-4 เดือน  มีพนักงานให้ความสนใจเข้ามา ลปรร.กันอย่างกว้างขวางและเป็นการ ลปรร.เชิงบวกและสร้างสรรค์ทั้งสิ้น   ดูเสมือนว่าพนักงานเหล่านั้นเริ่มต้น  และค่อยๆสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรขึ้นมา  โดยไม่ได้มีผู้บริหารท่านใหนมากำหนดให้    และผมคิดว่าน่าจะค่อยๆ พัฒนายกระดับพฤติกรรมการทำงาน  และวัฒนธรรมองค์กรให้ดียิ่งๆขึ้นตามลำดับ

  ในปัจจุบัน รศ.สมนึก ได้นำเอาความสำเร็จดังกล่าวมาขยายผล เพื่อที่จะก่อให้เกิดขุมความรู้ในแต่ละด้าน  หรือแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ หลังจากที่ได้เรียนเชิญ ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน มาถ่ายทอดวิธีการใช้งานระบบ บล็อก ของgotoknow แล้ว  ได้มีข้อเสนอให้แต่ละคนสร้างบล็อกของตนเองตามความสมัครใจ ในเรื่องใดก็ได้ตามที่ตนเองสนใจ   และที่สำคัญคือขอให้แต่ละชุมชนฯ สร้างบล็อกของชุมชนฯ ขึ้นมา  เพื่อจะได้ สื่อสาร /ลปรร.กันระหว่างสมาชิกภายในชุมชน และกับชุมชนฯ /บุคคลต่างๆ ภายนอก   ผลปรากฏว่า  แต่ละชุมชนฯ ได้ตอบรับในเรื่องนี้เป็นอย่างดี  ขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยในกลุ่มของสมาชิกชุมชนฯ   คาดว่าจะเปิดตัวบล็อกชุมชนฯ ดังกล่าวได้เร็วๆนี้

  นอกจากนี้ มีพนักงานที่สนใจจะเรียนรู้เรื่องบล็อกดังกล่าวเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก  ทาง OD จึงมีวิธีการในการพัฒนาพนักงาน คือ ในระหว่างนี้ จะเป็นการให้เรียนรู้จากผู้ที่เข้าใจระบบ บล็อก /เปิดบล็อกแล้ว    และหากจะสนใจเพิ่มเติม OD ได้กำหนดจัดอบรมฯ รุ่นที่2 ในวันที่ 1/6/49 โดยใช้บุคคลที่ผ่านการอบรมฯ รุ่นแรกเป็นวิทยากร  ซึ่งถือว่าเป็นการลปรร.ที่ดี  เนื่องจากเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  และยังประหยัดงบประมาณขององค์กรได้อีกด้วย

คำสำคัญ (Tags)

#วัฒนธรรมองค์กร

หมายเลขบันทึก

25350

เขียน

25 Apr 2006 @ 11:23
()

แก้ไข

14 Apr 2012 @ 10:53
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก