"วันจันทร์แห่งชาติ" หรือว่าวันอื่น ๆ ในสัปดาห์ก็สามารถเป็นวันแห่งชาติได้ เพราะคำนิยามสำหรับ "ส่วนสารบรรณและอำนวย" ที่ม.วลัยลักษณ์นี้ วัน.....แห่งชาติ ก็คือ เป็นวันที่มีงานยุ่งมากเลยคะ มีหนังสือเข้าหนังสือออกอยู่ตลอดทั้งวัน เหมือนอย่างวันนี้ที่มีหนังสือเข้าและออกเยอะมาก แถมวันนี้ผู้เขียนยังมีประชุมและต้องนำงานที่ได้รับจากการประชุมมาดำเนินการและประสานงานต่อ ทำให้วันนี้จึงเป็น "วันจันทร์แห่งชาติ" สำหรับผู้เขียนม๊ากคะ

     แต่มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงสำหรับผู้เขียนคือ ช่วงไหนที่ท่าน ๆ ผู้บริหารติดภารกิจไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัย จะเป็นช่วง "ฮอลิเดย์แห่งชาติ" ;) เพราะการเซ็นต์หนังสือจะมีน้อยหรือไม่ก็ไม่มีเลย ทำให้การออกเลขหนังสือสำหรับงานสารบรรณน้อยลงมาก แต่เมื่อใดที่ท่าน ๆ กลับมา เมื่อนั้นจะเป็นวัน...แห่งชาติ ไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันไหน ๆ ในสัปดาห์ ไม่รู้ว่าเพื่อน ๆ จะมี "วัน...แห่งชาติ" เป็นวันไหนหรือว่าเป็นเพราะอะไร ก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ :)