ความเห็น 24981

วันจันทร์แห่งชาติ?????????????

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • ผมได้ไปเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่บ้านผู้หว่าน นครปฐม ได้แง่คิดจากภาพยนตร์เรื่อง เสียงกู่จากครูใหญ่ (หนังเกาหลี) ที่สคส.นำมาฉายให้ดู มีพลังความมุ่งมั่นของครูใหญ่ก่อนที่จะเริ่มงาน คือ
  • การทำงานหนักคือดอกไม้ของชีวิต
  • ช่วยตนเองก่อนแล้วสวรรค์จะช่วย
  • เข้าใจคนทำงานสายสนับสนุนด้วยกันครับ
  • ทางลัดอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราทำงานเบาขึ้น คือ KM