คนไทย... ใครอยากเป็นอาจารย์จะได้เป็น “อาจ้าน” กันทุกคนถ้าไปอินเดีย... แน่นอนครับ ขอทานอินเดียชอบเรียกคนไทยว่า “อาจ้าน... อาจ้าน อาจ้าน”

ถ้าไม่เรียก “อาจ้าน” เขาก็จะเรียก “ราจ้า” หมายถึงราชา หรือ “รานี่” หมายถึงราชินี นับเป็นสีสันของอินเดียที่ทำให้คนไทยใจอ่อนมาแล้วมากมาย

การรู้จักพูดจาไพเราะ เป็นเหตุให้ผู้ฟังพึงพอใจนี่... นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเหมือนกัน

ขอทานอินเดียมักจะดักรอคนไทยมากเป็นพิเศษ เนื่องจากคนไทยชอบให้ทาน พ่อค้าแม่ค้าอินเดียก็ชอบคนไทย เพราะคนไทยชอบช็อปปิ้ง... ไม่เว้นแม้ในทัวร์แสวงบุญ

หลังจากการกราบไหว้พระคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฎจนอิ่มบุญถ้วนหน้าแล้ว พวกเรานั่งรถต่อมาที่บ่อน้ำร้อนตโปทารามซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน

บ่อน้ำร้อนตโปทารามเป็นสถานที่อาบน้ำอุ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล การอาบน้ำที่นี่เรียงลำดับตามวรรณะ คนวรรณะสูง(พราหมณ์-กษัตริย์)อาบน้ำสะอาดก่อน

ที่นี่มีแขกถือน้ำใส่ถ้วยโลหะเล็กๆ พร้อมกับแนะนำให้ใช้นิ้วมือจุ่มน้ำ นำมาแตะศีรษะ ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นมงคล ถ้าใครเผลอจุ่มนิ้วมือลงไป... จะถูกเรียกเก็บเงินประมาณ 10 รูปี

ครับ... ที่นี่ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้น

ห้องอาบน้ำส่วนใหญ่เป็นห้องรวมแบบไม่มีหลังคา เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าชม หรือถ่ายภาพได้ ส่วนน้อยเป็นห้องปกปิดมิดชิด

น้ำที่คนวรรณะสูงอาบตั้งแต่หัวจรดเท้าจะไหลผ่านระบบท่อไปยังห้องอาบน้ำของคนวรรณะต่ำ จากแพศย์(ไม่ใช่หมอ แต่เป็นพ่อค้า)ไปสู่ศูทรตามลำดับ

น้ำอุ่นเหล่านี้มีการใช้น้ำซ้ำ (reuse) โดยไม่มีการบำบัด เมื่อน้ำไปถึงวรรณะศูทรจะดูขุ่น คล้ำ ดำข้น...

คนวรรณะสูงในอินเดียกดขี่คนวรรณะต่ำติดต่อกันมาหลายพันปี คนวรรณะต่ำดูจะมีทางเลือกใหญ่ๆ อยู่ 2 ทาง ทางแรกคือทน(ต่อไป) ทางนี้เป็นทางที่คนส่วนใหญ่เลือก

ทางที่สองเริ่มต้นคือ เปลี่ยนศาสนาไปเป็นศาสนาอื่นตามยุคสมัย สมัยพุทธกาลมีการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธและเชนกันมาก

ยุคราชวงศ์โมกุลที่มีการสร้างทัชมาฮาลมีการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามมาก โดยเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย หรือบริเวณรอบๆ เมืองหลวงของอินเดีย

คนวรรณะต่ำสุดคือจัณฑาลถูกกดขี่มานาน เร็วๆ นี้มีผู้นำอย่างท่านอาจารย์ ดร.เอ็มเบ็คก้าหันมานับถือพระพุทธศาสนา จึงมีคนยากคนจนหันมานับถือพระพุทธศาสนากันมากขึ้น

คนอินเดียถือเรื่องวรรณะกันแรงมาก พระภิกษุไทยรูปหนึ่งใจถึง ลองไปอาบน้ำในห้องอาบน้ำวรรณะสูง แขกรุมจะทำร้าย และมีแขกคนหนึ่งถามว่า มีเครื่องหมายอะไรที่แสดงว่ามีวรรณะสูง

พระภิกษุรูปนั้นท่านมีปฏิภาณ(ไหวพริบ) นึกขึ้นมาได้ว่า พวกพราหมณ์จะพกเชือกเป็นเส้นๆ ใครมีเส้นมากถือว่าชั้นสูง ท่านจึงคว้ารัดประคต(สายคาดเอว)ขึ้นมาโชว์

พวกพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรัดประคต พบว่า รัดประคตร้อยจากด้ายหลายเส้นจริง แสดงว่ามาจากวรรณะสูง จึงอนุมัติให้พระท่านอาบน้ำต่อ รอดพ้นฝ่ามือฝ่าเท้าพราหมณ์มาได้...

อินเดียเป็นชาติที่มีความเจริญติดต่อกันมาหลายพันปีเป็นอย่างต่ำ มีศิลปวัฒนธรรมมากมาย น่าชื่นชมคนอินเดียที่รักษาเอกลักษณ์ประจำชาติไว้ได้ โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่ใช้ส่าหรีกันอย่างแพร่หลาย

ผู้หญิงอินเดียที่แต่งงานแล้วจะแต้มสีที่หน้าผากเป็นจุดสีแดงบ้างส้มบ้าง ส่วนใหญ่จะใช้สีแดงเป็นหลัก ผงฝุ่นสีสำหรับแต้มหน้าผากมีจำหน่ายทั่วไป

ปีนี้ (2549) มีรายงานข่าวว่า สีแดงที่ผสมในผลิตภัณฑ์พริกจากจีนแผ่นดินใหญ่ และสีที่ใช้แต้มหน้าสาวส่าหรี(อินเดีย)มีสารซูดานเร้ด (Sudan Red) ปนอยู่ สารนี้เป็นสารที่อาจก่อมะเร็งได้ครับ...


 แหล่งข้อมูล:                                                                              
  • ขอขอบคุณ > ท่านพระอาจารย์เทพพนม วัดท่ามะโอ ลำปาง, คุณนงนุช, คุณอัจฉริยา เกตุทัต (ปุ๊ย), พี่จี๊ด (ทพญ.รัตนาวดี บุปผาเจริญสุข), พี่จ๋อง(ภก.บุญญาพร ยิ่งเสรี).
  • M. Stiborova, V. Martinek, H. Rydlova et al. Sudan I is a potential carcinogen for humans. Cancer Research 62, 5678-5684. October 15, 2002 (AACR). > http://cancerres.aacrjournals.org/cgi/content/full/62/20/5678 > April 24, 2006.

เชิญดาวน์โหลดแฟ้ม PDF ที่นี่:                                                  

  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙.
  • เชิญอ่านบ้านสุขภาพที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/health2you