เก็บคติเล็กๆน้อยๆมาฝากในวันนี้ คนเรานั้นชอบอะไรมากๆ เช่นได้มากๆ กินมากๆ รวยมากๆ แต่บางครั้งหารู้ไม่ว่า ความมากเหล่านั้นอาจสู้ความน้อยไม่ได้เลย ถ้าน้อยเหล่านั้นเป็นน้อยที่มีคุณภาพ เช่น เพชรหนึ่งเม็ดย่อมมีค่ามากกว่าพลอยตั้งหลายเม็ด พูดน้อยแต่ได้สาระดีกว่าพูดมากแต่จับใจความไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้มีอะไรมากๆก็จงพอใจกับคำว่าน้อยแต่มีคุณภาพกันดีกว่า