>>>เรื่องเล่าว่า...มีคน2คนเป็นเพื่อนกัน...
>>>ต่างร่วมเดินทางไปในทะเลทราย...
>>>ระหว่างทาง...เกิดโต้เถียงขัดแย้งไม่เข้าใจกัน
>>>
>>>เพื่อนคนหนึ่ง...พลั้งลงมือ...ตบหน้าอีกฝ่าย
>>>คนถูกทำร้ายยังเจ็บปวด...แต่ไม่เอ่ยวาจา...
>>>กลับเขียนลงบนผืนทรายว่า...
>>>
>>>"วันนี้...ฉันถูกเพื่อนรักตบหน้า"
>>>
>>>พวกเขายังคงเดินทางต่อ......กระทั่งถึงแหล่งน้ำ
>>>พวกเขาตัดสินใจอาบน้ำ...ชำระกาย...
>>>พลันคนที่ถูกตบหน้ากลับจมน้ำ...
>>>
>>>เพื่อนอีกคนไม่รั้งรอ...เข้าช่วยชีวิตจนอีกคนรอดตาย...
>>>ยังคงไม่เอ่ยวาจา...กลับสลักลงไปบนหินใหญ่
>>>
>>>"วันนี้...เพื่อนรักช่วยชีวิตฉันไว้"
>>>
>>>อีกคนไม่เข้าใจจึงถามว่า. .. "เมื่อถูกฉันตบหน้า...
>>>เธอเขียนลงทราย...แล้วทำไมเมื่อครู่...ต้องสลักบนหิน"
>>>อีกคนยิ้มพราย...กล่าวตอบ
>>>
>>>"เมื่อถูกเพื่อนรักทำร้าย...เราควรเขียนมันไว้บนทราย
>>>
>>>ซึ่งสายลมแห่งการให้อภัย...จะทำหน้าที่พัดผ่าน...ลบล้างไม่เหลือ
>>>
>>>แต่เมื่อมีสิ่งที่ดีมากมาย...บังเกิด
>>>เราควรสลักไว้บนก้อนหินแห่งความทรงจำในหัวใจ...
>>>ซึ่งแม้สายลมจะแรงเพียงใด...ก็ไม่อาจลบล้างทำลายได้..."