การประดิษฐ์โมบายหมวกกับดอกลำดวนนี้  เป็นการประดิษฐ์หมวกโดยใช้หลอดพลาสติกและริบบิ้นฟางเป็นองค์ประกอบหลัก  จัดทำโดย ครูศศิกานต์  สิรินพมณี  ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 

รูปสำเร็จ

อุปกรณ์
1. หลอดกาแฟขนาดยาวสีต่าง ๆ
2. ริบบิ้นสีต่าง ๆ
3. ไหมญี่ปุ่น
4. ระฆังพลาสติก
5. ลูกปัดสี

ขั้นตอนการประดิษฐ์หมวกสาน

 1.    นำหลอดกาแฟมาตัดแบ่งครึ่งแล้วสอด
ให้เป็นวงพับให้ แบนขนาด  2  นิ้ว  จำนวน 56  ชิ้น
 2  นำหลอดที่สอดพับแบนแล้ว 4 ชิ้น  มาสานขัดกันให้ได้เป็นดอก แล้วสานต่อ  ดอกไปให้เป็นรูปหมวก

  ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกลำดวน

 
 1 ตัดริบบิ้นยาว  10  นิ้ว จำนวน  4  เส้น    2 มาสานขัดกันให้ได้เป็นดอกแล้วกลับด้านนำริบบิ้นมาสานขัดกันอีก 1 ครั้ง
โดยครั้งนี้ให้นำริบบิ้นทั้งสองเส้นมาสานขัดกัน
 

 3 กลับด้านริบบิ้นอีกครั้งแล้วนำริบบิ้นที่อยู่ตรงมุมเพียง 1เส้น        
   มาพับเป็นรูปสามเหลี่ยม

   4  แล้วสอดลงในช่องด้านข้าง ทำไปให้ครบทั้ง 4 ด้าน
 
     
 
     
 
     

 5 จับริบบิ้นที่อยู่ด้านบนนำมาสอดลงช่องด้านล่างทั้ง 4 เส้น จะเป็น
ดอกลำดวน

 

 6 ทำดอกลำดวนอีก 1 ชิ้น แล้วนำมาสอดประกบกันให้ได้ลักษณะเป็น
รูปทรงคล้ายโคมไฟหรือตะเกียงจีน

     
     

7  นำดอกลำดวนที่ประกบกันแล้วจำนวน  5  ลูก มาร้อยเข้ากับไหมญี่ปุ่นโดยนำระฆังพลาสติกและลูกปัดสีมาตกแต่งให้สวยงาม แล้วนำมาร้อยเป็นโมบาย กับหมวก ที่สานด้วยหลอดสี ก็จะได้โมบายที่สวยงามไว้เป็นเครื่องแขวนประดับตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยครับ