นาย โชคชัย สิรินพมณี

ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
Usernamechok444
สมาชิกเลขที่25383
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

วุฒิการศึกษา

       ปริญญาตรี     วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขา ภูมิศาสตร์   จาก  มศว บางแสน ชลบุรี

      ปริญญาโท  คุรุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  การวัดและประเมินผลการศึกษา             

                          จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย