รดน้ำผู้ใหญ่สหเวช

   ผมกลับจากเวที ลปรร. บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม มาวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ถึงบ้านเวลาประมาณ 4 ทุ่มเศษ ใกล้เคียงกับเวลาที่ อ.Beeman วางแผนไว้ รุ่งขึ้นเป็นวันหยุด ตอนเช้าไปทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสว.

   วันที่ 20 เมษายน เป็นวันที่ทางคณะสหเวชฯ มีงานรดน้ำผู้ใหญ่เวลาประมาณบ่ายโมงตรง ก่อนเดินทางไปบ้านผู้หว่าน ผมได้มอบงานให้คุณชรินทร์ (รับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่) และคุณวริศสกุล (รับผิดชอบงานการเงิน) ให้ช่วยจัดเตรียมจัดสถานที่และความพร้อมในงาน งานในครั้งนี้เป็นการทำงานที่ไม่ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

    ผมมาถึงที่คณะฯ ทราบว่าอ.นพดล จำรูญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตไม่อยู่ ลาพักผ่อน งานนี้ผมดำเนินงานเอง ตอนเวลาประมาณเที่ยงเศษ ใกล้เวลาบ่ายโมง ผมลงไปประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวน ชาวสหเวชทุกท่านร่วมงานรดน้ำผู้ใหญ่ ในระหว่างที่รอความพร้อม ผมเห็นมีหลายคนลงมาในงานแล้ว จึงมีคำถามพร้อมกับรางวัลที่ผมเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่ตอบถูก (คิดเองในขณะนั้น) โดยถามผู้ที่มาร่วมงานว่า ในคณะสหเวชฯ มีผู้ที่เกิดเดือนเมษายน 4 ท่าน และอยากทราบว่ามีใครบ้าง มีผู้รู้คำตอบ 2 ท่าน คือ คุณขวัญเรือน และคุณสุทธิวรรณ ทำให้หลายคนในคณะฯ ทราบถึงคนที่เกิดในเดือนเมษายน ของคณะสหเวชฯ

     เริ่มงานด้วยการเชิญท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) และที่ปรึกษาคณบดี (ศ.ทวีสุข  กรรรล้วน) สรงน้ำหลวงพ่อพุทธชินราช และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากนั้นจึงเชิญชวนท่าน ท่านคณบดีและที่ปรึกษาคณบดีกล่าวให้พรกับทุกท่านในคณะสหเวชฯ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ทุกปี ทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นที่ได้ทำงานร่วมกันในบ้านหลังนี้ (บ้านหลังที่สองของทุกคน)

     มีคำพูดจากท่านคณบดีที่สะกิจใจผม คือ "ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช้ผู้ที่อยู่มานาน" และพรจากท่านที่ให้กับผม คือ "ขอให้มีพลังในการทำงาน" คำพูดจากผู้ใหญ่มีความหมายสำหรับผู้น้อยมาก ท่านที่ปรึกษาคณบดี เริ่มเกริ่นนำของประเพณีการรดน้ำของคณะสหเวชฯ ที่เริ่มมีมาตั้งแต่ครั้งแรก และสอนให้ทุกคนได้คิดดี ทำดี ทำให้ผลออกมาดีและทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

     การรดน้ำผู้ใหญ่ของคณะฯ ในครั้งแรก ผมเป็นคนเริ่มต้นในการรดน้ำผู้ใหญ่ในคณะฯ ที่เริ่มด้วยใจ และไม่ได้มีการเขียนโครงการและของบประมาณแต่อย่างใด สำหรับในครั้งนี้มีการเขียนโครงการและงบประมาณ แต่การดำเนินงาน ผมไม่ได้ทำคำสั่งแต่งตั้ง

    ปีนี้มีการมอบรางวัลสำหรับผู้แต่งกายผ้าไทยด้วย มีรางวัลให้ทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง อ.นพดล จำรูญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตจัดเตรียมของรางวัลให้ด้วยตนเอง  คณาจารย์มี อ.วีระพงษ์ ชิดชอก และอ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล สำหรับเจ้าหน้าที่ คือ คุณเกษม พิทักษ์สืบสุกล และคุณขวัญเรือน แดงเรือ เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล หลังจากเสร็จงาน ได้เชิญชวนทุกคนรับประทานไอสครีมร่วมกัน ผมพยายามมองมาหาว่ามีใครบ้างที่ไม่ได้มาร่วมงาน คือ คนสวน จึงนำไอสครีมตักไปให้ทาน ดีใจเมื่อเห็นรอยยิ้มของเขาพร้อมกับเม็ดเหงื่อจากการทำงาน

     งานจบลงแล้ว แต่ผมยังไม่ได้ประเมินการทำงานในครั้งนี้ จะนำรูปมาลงในบันทึกต่อไปครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (5)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.87
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์อนุวัทย์...บอย
  • วันนี้ที่วัดท่ามะโอมีงานรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ (พระ + แม่ชี) เหมือนกัน...
  • การแสดงความเคารพครูบาอาจารย์นี่เป็นธรรมเนียมของคนที่มีมงคล(เหตุแห่งความเจริญ) เป็นศีล(อปจายนมัย = บุญสำเร็จด้วยการนอบน้อม) และได้บุญมาก
  • ไม่มีโอกาสมาร่วมงานรดน้ำดำหัว ขอแสดงความเคารพครูบาอาจารย์ และทีมงาน สหเวชฯ ทุกท่าน "ข้ามเขา" มาทางบล็อกนี้...
  • ผมได้เรียนรู้อะไรๆ ผ่านทาง NUKM CoP มาก ถ้าจะกล่าวว่า เป็นนิสิตทางไกลคนหนึ่งของคณะสหเวชฯ ก็ว่าได้ทีเดียว ขอถือโอกาสนี้ไหว้ครู... สาธุ สาธุ สาธุ
สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ คุณบอยและคุณหมอวัลลภ
  • อปจายนมัย บุญสำเร็จด้วยการนอบน้อม เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10
  • ผมไม่ได้ไปรดน้ำดำหัวผู้ใด ดังนั้นขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ (ปัตตานุโมทนามัย = บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นได้กระทำ ได้ 20 % ของบุญก็ยังดีครับ) สาธุ..
บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณคุณหมอวัลลภ และอาจารย์สมลักษณ์
  • ขอคิดเห็นของคุณหมอวัลลภและอาจารย์สมลักษณ์ ทำให้ผมได้รับความรู้ทางธรรมเพิ่มขึ้น
บุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ฟังดูเป็นการจัดงานที่ดี และขอชื่นชมที่คุณบอยนำไอศครีมไปให้คนสวน ดีใจแทนคนสวนจังค่ะ
billzaa
IP: xxx.28.9.80
เขียนเมื่อ 
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับอปจายนมัยครับช่วยส่งมาให้หน่อยนะครับ    บิวส์