มีบันทึกเป็นของตัวเองครั้งแรก   เมื่อวันที่ 23 กพ. 2549     แล้วก็เขียนบันทึกมาเรื่อยๆ   เพราะเกิดอาการ "ติดลม"  ซะแล้ว (ตอนนี้จะดึงลงยังไงก็ไม่ยอม )   มีสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นกำลังใจในการเขียน   คือ  "ข้อคิดเห็น"     จะเป็นข้อคิดเห็นแบบไหนชอบหมดเลยค่ะ   เพราะแสดงว่า  "มีคนอ่าน"  บันทึกของเรา   เหมือนมีเพื่อนฟังเราพูด   ถึงแม้จะเคยบอกว่า "...เขียนให้ตัวเองอ่าน..."    แต่ถ้าเขียนแล้วมีคนอื่นอ่านด้วย   ย่อมรู้สึกสนุกกว่าเป็นไหนๆ.. (จริงมั๊ยคะ...คุณผู้ชม)
        มีอะไร "ดีๆ"  อย่างหนึ่งที่ได้รับจากข้อคิดเห็น คือการที่มี  ยามภาษาอย่าง  คุณโอ๋-อโณ  และ พี่เม่ย    คอยตรวจสอบ "คำผิด"  ทั้งหลายให้   ซึ่งมีทั้งที่ พิมพ์ผิด  โดยไม่ตั้งใจและที่  สะกดผิด โดยที่ไม่ทราบว่าผิด (เขียนแบบนี้มาตั้งนาน..เพิ่งรู้ตัว)     ตอนนี้ตัวเองเลยเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบขึ้น (เล็กน้อย)   ก่อนตีพิมพ์ต้องอ่านแล้วอ่านอีกหลายรอบ  (แต่บางครั้งยังพบว่าผิด..จนได้)   ส่วนเรื่องของการสะกดคำก็อาศัยผู้ช่วยค่ะ
      - ภาษาไทย     : ระบบเครือข่ายพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
      - ภาษาอังกฤษ : พจนานานุกรมอังกฤษไทยและไทยอังกฤษ  ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
                           :
หรือ  Highlight Dictionary  ที่คุณโอ๋-อโณ  เคยแนะนำ

       แต่ถึงยังไง ...ยังยินดีให้คุณยามภาษาทั้งสองคอยเป็น  ผู้ตรวจสอบ  เหมือนเดิมนะคะ เพราะ  "เรารัก..................ยาม"