การเลี้ยงปลาในกระชัง


การฝึกอบรมการเลี้ยงปลาในกระชัง

        ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคาได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแขงเศรษฐกิจพอเพียงพันความยากจนขึ้น ณ บ้านทุ่งขาม  หมู่  6  ตำบลใหม่พัฒนา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  โดยจัดเวทีประชาคมร่วมกับภาคีเครือข่าย และประชาชนบ้านทุ่งขาม  เพื่อหาความต้องการของชุมชนในด้านอาชีพ จากการประชาคมมีผู้ที่สนใจในการเลี้ยงปลาในกระชังจำนวน  20  คน และได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังและได้จัดกิจกรรมในกลุ่มขึ้นคือ

1.การศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาในกระชังบ้านลูเหนือ      อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาจากสถานที่จริงและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงปลาชนิดต่างๆจากผู้รู้โดยตรง สมาชิกกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านทุ่งขามมีการสอบถามพูดคุยกับประธานกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านลูเหนือถึงปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขในการเลี้ยงปลาในกระชังให้ประสพความสำเร็จและแนวทางการขยายตลาดปลา

   2.การฝึกอบรมการทำกระชังเลี้ยงปลา  บริเวณฝายกั้นนำแม่ยาว  บ้านทุ่งขาม โดยมีนางพรทิพย์นวลอนงค์  เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดลำปางมาให้ความรู้และแนะนำขั้นตอนต่างๆ ในการทำกระชังเลี้ยงปลาให้กับกลุ่มสมาชิก มีการฝึกทักษะการทำกระชังเลี้ยงปลาอย่างถูกวิธี

   3.การฝึกให้สมาชิกรู้จักการดูแลและรักษาแหล่งนำที่ทำการเลี้ยงปลาเพื่อให้สมาชิกที่เลี้ยงปลาในกระชังมีความรู้ในด้านระบบนิเวศวิทยาและดูแลความสอาดของแหล่งนำธรรมชาติโดยวิทยากรพูดให้เห็นถึงข้อเสียของการที่ไม่รักษาแหล่งนำ  ประโยชน์ของการรักษาระบบนิเวศ

   4.การอบรมการดูแลปลาและการคัดเลือกพันธุ์ปลาขนาดต่าง  เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกในการเลี้ยงปลาขนาดต่างๆสามารถดูแลรักษาปลาที่นำมาเลี้ยงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองและนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเลี้ยงปลาในกระชัง

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 25041เขียนเมื่อ 22 เมษายน 2006 18:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 17:27 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (10)

ผมเคยเห็นคนที่เลี้ยงปลาในกระชังมาหลายแห่งเหมือนกัน เป็นโครงการที่น่าสนใจมาก แต่ผมอยู่ไกลจากแหล่งน้ำ เลยคิดจะลองเลี้ยงในบ่อปูนซีเมนต์ แต่ยังขาดความรู้ในด้านนี้อยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกพันธุ์ปลาที่จะเลี้ยง หรือความรู้ด้านการตลาดหรือเลี้ยงปลาอะไรดี ฤดูไหนเลี้ยงปลาอะไร ที่สามารถนำสู่ตลาดได้ตามความต้องการของผู้บริโภค ยังงัยแล้วถ้าคุณหมูสวรรค์มีข้อมูลทางด้านนี้ขอช่วยหาข้อมูลมาเผยแพร่ให้บ้างนะครับ

 

นส.พันดาว จันทร์ลา

ขอข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง+ปลาดุกจะติดต่อดูบ่อจริง เพื่อศึกษาเทคนิคการเลี้ยงและการคัดเลือกพันธ์ปลา ได้ที่ไหนค่ะ แนวทางการตลาดจะหาข้อมูลจากที่ไหนค่ะ

 

นายพิทักษ์ ก้องกังวาฬ

อยากขอข้อมูลการเลี้ยงปลาทับทิม+ดุกว่าต่อกระชังควรปล่อยปลาจำนวนเท่าไดรวมถึงวิธีการในการเลียงรบกวนด้วยครับ

นาย.ยงยุทธ จุนเด็น
อยากลองเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังควรปล่อยกะรชังละกี่ตัวอาหารที่จะให้ควรเป็นอาหารเเบบไหนควรดูแลยังไง    หรือถ้าเลี้ยงในบ่อพาสติกควรทำยังไงคับ
สิทธิพงษ์ โยโพธิ์

ผมมีความสนใจในการเลี้ยงปลาในกระชังซึ่งพื้นที่ ที่ผมมีจะเป็นบ่อน้ำตามชนบท2บ่อใหญ่ แต่ไม่มีความรู้ในการเลี้ยงปลาในกระชัง อาทิเช่น พันปลาที่จะเลี้ยง การตลาด ปัญหาในการเลี้ยง กรุณาให้คำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

นาย เรวัตร พรหมจารีย์

อยากทราบที่ขายกระชังเลี้ยงปลา ว่ามีที่ไหนบ้าง

ใครรู้ช่วยบอกทีครับ

นาย เรวัตร พรหมจารีย์

อยากทราบที่ขายกระชังเลี้ยงปลา ว่ามีที่ไหนบ้าง

ใครรู้ช่วยบอกทีครับ

อยู่เชียงใหม่ นะครับ thank you

ผมสนใจเลี้ยงปลาในกระชังและมีความรู้ในการเลี้ยงปลาตอนนี้ทำงานอยู่ภูเก็ตอะควอเรียม(อยากเปลี่ยนงานใหม่)สนใจสอบถาม0895307588

อยู่นนทบุรีอยากเลี้ยงปลามีบ่อ/

ผ่านไป 3 ปีกว่า ตอนนี้ผมเลี้ยงปลา 16 กระชัีงล่ะ เหอะๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี