เรียนรู้เทคนิคทางด้านการสร้างสื่อ CAI ด้วยโปรแกรม Authroware 7
การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม
การสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Flash
และการแทรกเสียง ตัดต่อเสียง
อยากบอกว่าอาจารย์สอนได้ดีจริงๆค่ะ แต่ส่วนใหญ่เรียนไม่ค่อยทัน
ตามขั้นตอนที่อาจารย์สอนสักเท่าไร อาจารย์สอนเร็วมากเลยค่ะ