อาจารย์สอนด้วยความตั้งใจ  แต่พื้นฐานการใช้โปรแกรม Autoware 7.0 ของผมยังไม่แน่น  ทำให้ไปได้ช้ามาก  เช่น การทำเกมส์สนุ้กเกอร์ของผมเวลายิงแล้วโต๊ะวิ่ง  ลูกไม่ได้วิ่ง และการเรียนเรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash เช่น การ์ตูน Power Puff Girl  ซึ่งในการเรียนก็มีปัญหาอยู่บ้างคือ ตามอาจารย์ไม่ทันครับ  การ์ตูนก็หูไม่เท่ากัน  แล้วก็ยังไม่เป็นตัวเลยครับ