วันนี้อ่าน blog ไปเรื่อย ๆ จนไปพบของ ดร. อัจฉรา หัวข้อ เรื่องของไอทีที่ต้องไอหลายๆ ทีเขียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง Solfware Program ระบบจัดการหรือ การทำงานต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ แล้วเห็นด้วยกับ ข้อคิดเห็น โดยเฉพาะของ อ. จันทวรรณ เรื่อง สมควรพิจารณาการใช้ Open-Source ก่อน แต่ก็ไม่ทราบว่า ทำไม ? หน่วยงานจำนวนมาก ยังคงจัดซื้อจัดจ้าง  Clustom Made Solfware กันอยู่ ตัวอย่างเช่นระบบการจัดการเรียนการสอน e-learning มี open-source ที่ดี ๆ หลายตัวโดยเฉพาะ CMS Moodle ก็ยังมีการใช้กันไม่มากเท่าที่น่าจะเป็น  ท่านผู้รู้ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับ ?