Contact

เรียนรู้การทำงาน

  "การทำงานเป็นทีม นำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร"  

เมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2549 ที่ผ่าน มา ราชภัฏมหาสารคาม มีโอกาสได้ต้อนรับทีมวิทยากรจากราชภัฏเลยที่ท่านได้กรุณาชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน การจัดการ แบบ KM เพื่อนำสู่เป้าหมายขององค์กร แต่ก็ถือเป็นจุดที่ทำให้เห็นแนวทางในวงกว้างและแคบที่จะนำไปใช้ในแต่ละกลุ่ม โดยท่าน ได้แบ่งการทำงาน ออกเป็น เช้าบ่าย ช่วงบ่ายน่าสนใจมาก เพราะเป็นการลงสู่ปฏิบัติ และทำให้ทุกองค์กรรู้ว่า การที่จะทำให้องค์กร หรือหน่วยงานของตนนั้น ก้าวไปข้างตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนั้น จำเป็นต้อง ทำเช่น ไร รู้ว่า ตัวเองอยู่ระดับไหน ในทัศน์ของผม ถือว่า ได้รับประโยชน์อย่างมากในการที่ให้ทุกคน ได้เห็นแนวทางการปฏิบัติ และการวิเคราะห์ สิ่งที่น่าสนใจมากคือตรง สายธารแห่งปัญญา เป็นอะไร ที่ อ๋อ แต่เป็นเรื่องที่น่าคิด เราทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกันจริง ๆ ต้องขอขอบคุณทีม วิทยากร อีกครั้งที่ช่วย ให้เห็นในสิ่งที่เห็น แต่ ความชัดแจ้ง มีตามมาแบบติด ๆ เราจะก้าวต่อไปด้วยกัน

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 25027, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #เรียนรู้ร่วมกัน

Recent Posts 

Comments (0)