6Q ติวเข้ม ให้ลูกเก่งอย่างแชมป์

เพื่อคุณพ่อและคุณแม่มือใหม่

   วันนี้มีความรู้เกี่ยวกับ  6Q  มาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ

 --  IQ หรือ Intelligent  Quotient คือความฉลาดด้านสติปัญญา  ความสามารถเกี่ยวกับด้านการเรียนรู้  ความจำและเชาว์ไหวพริบ  ถ้าอยากพัฒนาไอคิวให้ลูกน้อย ควรดูดูแลอาหารการกินให้ครบ 5 หมู่ ให้เจ้าตัวเล็กออกกำลังกาย  ทำกิจกรรมต่างๆ  เล่นดนตรีหรือเล่นกีฬาทีชื่นชอบ

 --  EQ หรือ Emotional  Quotient  คือความฉลาดทางด้านอารมณ์  มีความสามารถในการรับรู้  เข้าใจอารมณ์ของตัวเองและคนรอบข้าง  แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  อีคิวสามารถพัฒนาได้ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้ความรักความอบอุ่นและให้เวลากับลูกอย่างเต็มที่  สร้างทัศนคติในการมองโลกในแง่ดี  และชมเชยลูกบ่อยๆ เพื่อพัฒนาความมั่นใจในตัวเอง

 --  MQ หรือ  Moral  Quotient  คือความฉลาดทางด้านศีลธรรม  มีความซื่อสัตย์  กตัญญู รู้ผิดรู้ถูกและรู้จักให้อภัย ซึ่งจะทำให้เด็กเติบโตอย่างมีความสุขและเป็นคนดีของสังคม  โดยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างและปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม  พร้อมๆกับสอนให้รู้จักการแบ่งปัน  มีน้ำใจและมอบความรักให้คนอื่นๆ

 --  AQ หรือ Adversity  Quotient  คือความฉลาดในการแก้ปัญหา  มีความยืดหยุ่นในการเผชิญกับปัญหาและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง  วิธีที่ได้ผลในการพัฒนา เอคิว คือ การฝึกให้ลูกลองคิดแก้ปัญหา  ให้เขาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งด้วยวิธีหลายๆ แบบ

 --  CQ หรือ Creativity  Quotient คือความฉลาดในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นกระบวนการในการทำงานสมองซีกขวา  เพื่อจุดประกายแวคิด  ทัศนะและวิธีการใหม่ๆ  ตามความสามารถของสมองของเด็กแต่ละคน เคล็ดลับในการพัฒนา ซีคิว คือการกระตุ้นให้ลูกน้อยได้ใช้สมองและจินตนาการได้อย่างเต็มที่  เช่น  การวาดภาพระบายสี  การประดิษฐ์ของเล่นใหม่ๆ  ที่สำคัญควรให้เขาได้สร้างสรรค์อย่างอิสระ 

 --   PQ หรือ Play Quotient  คือความฉลาดที่เก่งจากการเล่น  ความเพลิดเพลิน  สนุกสนานกับการเล่น ทำให้เด็กๆ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  เคลื่อนไหวอย่างมั่นใจ  ซึ่งจะไปกระตุ้น ไอคิว และ อีคิว  ให้ดีตามไปด้วย  การพัฒนา พีคิว  ต้องอาศัยของเล่นที่ดีที่สุดนั่นคือ คุณพ่อคุณแม่นั่นเอง  เช่น เล่นซ่อนหา  เล่านิทานให้ฟัง  จัดหาของเล่นที่สร้างสรรค์ และให้เวลาลูกน้อยได้เล้นอย่างเหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกงาน summer 2006ความเห็น (1)

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
คุณ "เอ็มทีเอ็น" ช่วยบอกที่มาของแหล่งข้อมูลให้ด้วยก็จะเป็นการดีนะคะ...
อีกอย่าง..ข้อความนี้เราคัดลอกของเขามาทั้งหมด หรือนำมาสรุปตกแต่งให้เป็นภาษาของเราเอ่ย? ถ้าเป็นอย่างหลัง..ขอชื่นชมว่าทำได้ดีมากๆค่ะ
รูปถ่ายที่ใส่ไว้ เดาว่าขนาดใหญ่เกินไป ช่วย resize ให้ขนาดเล็กลง แนะนำให้เข้าไปอ่านคู่มือการใช้งานของ อ.จันทวรรณ ผู้พัฒนาระบบ Gotoknow ค่ะ