ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ได้ยินคำว่า " ปฏิรูประบบราชการ " มามากพอสมควร ซึ่งจนป่านนี้ ก็ไม่รู้ว่าทำไปได้ถึงขั้นไหน สำหรับองค์กรเล็กๆ ยิ่งมองไม่เห็นทาง แต่เท่าที่เห็นพบว่า แม้จะพูดกันว่า การปฏิรูประบบราชการ จะทำให้งานคล่องตัวขึ้น การให้บริการแก่ประชาชนดีขึ้น แต่ว่าปัญหาบางอย่างไม่ได้ลดลงไป ระบบอุปถัมภ์ ยังเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในสังคมไทย และแม้กระทั่งในวงราชการ ความยุติธรรมยิ่งไม่ต้องพูดถึง ....

ถ้ามองในแง่คนทำงาน ในองค์กรหนึ่งคงจะไม่โชคร้ายเกินไป ถึงกับไม่มีคนที่ตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงาน แต่ขณะเดียวกัน บางครั้งการที่คนเราต้องเผชิญกับ "ความน้อยเนื้อต่ำใจบางอย่าง.. อาจทำให้บุคคลเหล่านี้ อ่อนล้าสำหรับการที่จะทุ่มเท เหนื่อยที่จะตั้งใจทำงานให้ดี แต่ไม่ได้รับความดี ความชอบ ... "

หลายคนอาจจะบอกว่า " ปลงเสียเถอะ .. ระบบราชการก็เป็นอย่างนี้แหละ ต้องทำใจ "

ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี ... แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้นึกถึงเสมอ คือ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำความดี .. ถ้าคนดีท้อแท้ ชาติจะอยู่ได้อย่างไร เราต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้คนทำความดี คนตั้งใจทำงานต้องให้กำลังใจ อย่างน้อย วันนี้ไม่ใช่วันของเรา แต่ให้นึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา พระองค์ท่านพากเพียรทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนานถึง 60 ปีนานมาก จนถ้าเปรียบเทียบกับข้าราชการหรือพนักงานอย่างเราๆ อายุ 60 ปีนี้ควรจะได้พักผ่อนหลังวัยเกษียณแล้ว

อยากเป็นกำลังใจให้คนทำงาน และ หมั่นให้กำลังใจตัวเอง รวมทั้งคนรอบข้างที่กำลังใจย่ำแย่ด้วยค่ะ