ลองมาดูกันเลย http://gotoknow.org/file/nantawanyuy/A mouse.swf