รวมเผ่า นักวิจัย ครั้งแรกในเมืองไทย

 

                เวที การพบเจอ ของบรรดาเหล่านักวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผมไปในฐานะของ เป็นที่ปรึกษาของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

                บรรยากาศที่น่าสนใจ ในเวทีที่ว่านี้ ก็คือ มีผู้คนหลากหลาย  (รวมเผ่า) ทั้งนักวิจัยชาวบ้านเดิม นักวิจัยหน้าใหม่ ว่าที่นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจเรียนรู้  คนม้ง คนกระเหรี่ยง ลาหู่ ลีซู  จีนยูนาน  ไทยใหญ่ และคนเมือง กว่า ๔๐ ชีวิตมานั่งคุยกันเพื่อพิจารณาประเด็นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เกิดประเด็นใหม่ๆขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

                วันนี้คึกคักเป็นพิเศษ ด้วยมีชาวกระเหรี่ยงคอยาว ๒ ท่าน มาร่วม เวทีด้วย


จากการสนทนากับน้องกระเหรี่ยงคอยาวทั้งสองคน (น้องมะลิ กับ น้องมะปราง)  ถึงมูลเหตุที่มาเข้าร่วมเวทีชุมชนคนวิจัยแม่ฮ่องสอน ครั้งนี้ 


               

มะลิ บอกว่า เธอสนใจงานวิจัย เธอคิดว่า "งานวิจัยน่าจะแก้ไขปัญหาชุมชนเธอได้ น่าจะเป็นทางเลือกในการพัฒนาชุมชนที่เธออยู่"

ผมถามต่อว่า น้องมะลิ สนใจ ประเด็นใด หรือ ชุมชนของน้องมะลิ มีประเด็นอะไรที่ น่าจะใช้ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบ้าง ? เธอบอกว่า “ประเด็นการท่องเที่ยว”   เธอบอกต่อว่า “ที่ผ่านมา ชุมชนและพวกเธอเป็นผู้ถูกเที่ยวอย่างเดียว ไม่ได้มีส่วนในการท่องเที่ยวของผู้คนที่มาเที่ยวยังชุมชนของเธอ”
เธอบอกกับผมอีกว่า ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวตกอยู่ที่นายทุนหมด ทั้งที่ ทรัพยากร ทั้งหมดเป็นของชุมชน “มันไม่เป็นธรรมเลย”

การก้าวเข้ามาร่วมเวทีชุมชนคนวิจัย ครั้งนี้ เป็นเหมือน การประกาศตัวของคน     กระเหรี่ยงคอยาวที่จะเข้ามาจัดการทรัพยากรของตนเอง โดยอาศัยการท่องเที่ยวที่ชุมชนของเธอ และ กระบวนการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องอาศัยกระบวนการคิด และทำความเข้าใจผ่านเวที ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย “รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสม” ทั้งนี้ ผลของงาน จะหมายถึง การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการประเด็นปัญหา การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม และสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุด ก็คือ “การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งดีๆของชุมชน” ไม่ว่าจะเป็น “ทุน” ทุนทางธรรมชาติ ภูมิปัญญา ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้ว ยังเป็นกระบวนการที่จะจัดการองค์ความรู้ของชุมชนเอง

"งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่พวกเขาจะประกาศตัวตนของพวกเขา ในสังคมนี้

 ให้กำลังใจนะ น้องมะลิ น้องมะปราง