ความเห็น 25079

รวมเผ่า นักวิจัย ครั้งแรกในเมืองไทย

นพดล
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง  และคิดว่าควรหาสมดุลย์ที่ดีได้ครับ