บั้งไฟมีหลายขนาดและหลายชนิด

ขนาดวัดเป็นกิโล เริ่มจากบั้งไฟกิโล  บั้งไฟหมื่น  บั้งไฟแสน  บั้งไฟล้าน  หมายถึงน้ำหนักของดินประสิวที่บรรจุในกระบอก  12 กิโลกรัม = 1 หมื่น  10 หมื่น = 1 แสน  10 แสน = 1 ล้าน

ชนิดของบั้งไฟ  เช่น  บั้งไฟหาง บั้งไฟตะไล  บั้งไฟดอก  บั้งไฟอีตื้อ  บั้งไฟจินาย  บั้งไฟจรวด  บั้งไฟม้า  บั้งไฟอีหมก  บั้งไฟพลุ  บั้งไฟช้าง  เป็นต้น

ถ้ามีผู้สนใจในรายละเอียดจะนำเสนอต่อไปครับ

วันที่ 12 - 14  พค. 49  งานบั้งไฟนานาชาติที่ยโสธร  เชิญทุกท่านไปเที่ยวนะครับ