ตั้งแต่  ผอ.ศุภชัย  สกุลแก้ว  ได้ย้ายมาเป็นผอ.ศบอ.ปากพนัง  ทำให้งานและกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนก้าวหน้ามากเริ่มตั้งแต่อาคารสำนักงานท่านได้วิ่งเต้นขอ  สนง.ของ  ศปอ.เดิมที่ไม่ได้ใช้เพราะเขาได้ไปประจำอยู่เขตการศึกษาที่บ่อล้อหมด ทำให้อาคารทั้งหลังว่างเปล่า ท่านก็ได้ของบสนับสนุนจาก  ศนจ .และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ปรับปรุงซ่อมแซมจนสามารถใช้ปฎิบัติงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งขณะนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการใช้ส่งข้อมูลในการเลือกตั้ง  สว ที่ผ่านมาไปยังกกต.จังหวัดนครศรีฯทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วประทับใจกับผู้มาใช้บริการ  และในขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา  กศน. เยาวชน  และประชาชนชาวปากพนังได้มาศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เนตความเร็วสูง  ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อน  ในราคาถูกเพียงชั่วโมงละ  10  บาท  มี  3  รอบด้วยกัน  เช้า  บ่าย และรอบค่ำ  สอนโดยคุณครู วรุตต์  วิเศษโกสิน(ครูบอย)ทำให้ชาวปากพนังหลายคนกลายเป็นคนที่ได้ชื่อว่าไม่เป็นคน    NO.เทคโนโลยีแล้วละค่ะ และในขณะยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาสมัครเรียนคอมพิวเตอร์อยู่นะค่ะ ท่านใดสนใจมาสมัครได้เลย  ณ  ศบอ.ปากพนัง  โทร 075-517507