ความเห็น 25802

ขวัญและกำลังใจสำหรับคนทำงาน : สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

นิรนาม
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ระบบอุปถัมภ์ ถือเป็น ตัวถ่วงการพัฒนา ความเจริญในระบบราชการมากที่สุด