การนำเสนองาน การแนะนำตนเองด้วย Flash คลิกที่นี่

http://www.gotoknow.org/file/wittaya1/wittaya.fla

หรือ http://www.gotoknow.org/file/wittaya1/vitaya.swf