คุณภาพ ความคาดหวัง (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปฐมนิเทศนเจ้าหน้าที่ของรัฐ สายสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๔๙

ทีมใหม่ ความหวังใหม่

 งานที่สองของเช้าวันที่ ๒๑ เมษายน คือ การถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าใหม่ของ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ที่โรงแรมแก่นอินน์

JJ ได้รับติดต่อจาก พี่อรวรรณ หัวหน้าฝ่ายคุณภาพ จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ให้มา เล่าประสบการณ์ให้กับทีมงานที่สังกัด สสจ.ขอนแก่น เรื่องการบูรณาการคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในภาพซ้ายมือ นายแพทย์ อภิสิทธิ์(เสื้อขาว) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ได้เล่าประสบการณ์ในการทำงานในชุมชน(คลิก)ให้น้องๆได้รับฟัง

น้องใหม่ที่มาเข้าร่วมฟังรวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐ ท่าน มาจากหลากหลายวิชาชีพ ส่วนใหญ่ คือ พยาบาล รองลงมา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ ไม่มีเภสัชกรใหม่เลย (คงอาจเนื่องจากตำแหน่งเต็ม) ที่เหลือ คือ สายสนับสนุน น้องใหม่ที่จบมาครั้งนี้กว่าครึ่งมาจากภาคกลาง คือ กทม ส่วนหนึ่ง คือ ศิษย์เก่าจาก "ชาวมอดินแดง เลือดสีอิฐ"

 ประเด็นที่ JJ นำเสนอ คือ การเล่าประสบการณ์ของการทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพ การเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และ สุดท้าย คือ ภาวะผู้นำ นำในวิชาชีพของเจ้าของ คือ จบอะไรมาต้อง " KUSAPDeVa" คือ

 ต้องมี ๑. K= Knowledege ความรู้ในวิชาชีพที่เรียนมา

         ๒. U= Understanding เข้าใจว่าวิชาชีพที่เรียนมาไม่จากสถาบันใดๆ เมื่อมาทำงานต้องนำมาปรับให้เข้ากับองค์กรที่ทำงาน หรือ ที่สังกัด โดยให้ดูจาก พันธกิจ และ วิสัยทัศน์

         ๓. S= Skill ทักษะในการปฏิบัติงาน ไว่จะเป็นวิชาชีพ ใดๆ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ หรือ สายงานสนับสนุน

        ๔. A= Attitude คือ ทัศนคติในการทำงาน ต้องปรับเปลี่ยน ทำงาน เพื่อสังคม ประเทศชาติ อย่า "หิวเกินไป"

        ๕. P= Performance คือ พฤติกรรมในการทำงาน ต้องแสดงให้เห็นถึง สมรรถนะ หรือ Competncy ที่พึงที ต่อผู้ป่วยแบบองค์รวม

        ๖. De=Developlment ต้องมีพัฒนาการ ทำงานให้ดี ต้องมี ๕ ก คือ

           ๖.๑ เก่งงาน เมื่อจบใหม่ๆ เก่งในวิชาชีพที่ได้ร่ำเรียนมา

           ๖.๒ เก่งคน คือ การทำงานร่วมกับทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วย ผู้รับบริการ ชุมชน สังคมที่เข้าไปดูแล เพราะ คน = กวน ทำงานต้องผสม ผสาน กลมกลืน และ กลมเกลียวกัน อย่าแบ่งแยก วิชาชีพ หรือ แบ่งแยกสถาบัน

           ๖.๓ เก่งคิด คิดนวตกรรมในงานมีอะไรที่มาจากการ " แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในต่างวิชาชีพ"

           ๖.๔ เก่งพัฒนา การทำงานให้ดีกว่าเดิม ที่เรียกว่า CQI = Continuous Quality Improvement ดูว่า "อุบัติการณ์ (Incident) ที่เกิดมีอะไรจะแก้ไขอย่างไร ดูว่าอะไรเป็นความเสี่ยง(Risk) ดูมาตรฐาน และ คุณภาพ ต้องประกันคุณภาพและมาตรฐาน ที่เรียกว่า Quality Control และ Quality Assurance"

          ๖.๕ เก่งสร้างเครือข่าย เพื่อการ "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" ในห้องนี้มีทีมงานที่ฝึกมาอย่าง "มืออาชีพ ทุกท่าน" แต่ละท่านมีประสบการณ์อย่างน้อย ๔ ปี ในการเรียนแต่ละสาขา บางท่าน ๖ ปี ดังนั้น "จะมีความรู้ฝังลึก ที่เรียกว่า Tacit Knowldge ในระดับหนึ่ง"

         หากเรา "สร้าง เครือข่าย และ องค์กร แห่งการเรียนรู้ ในสังคมสาธารณสุข ของจังหวัดขอนแก่น" ความคาดหวังจากผู้บริการ และ ความเป็นจริงที่จะเกิด "สังคมแห่งการเรียนรู้ ต้องเกิดขึ้นแน่นอน"

         สุดท้ายได้ฝากไว้สองประเด็น คือ สิ่งที่ดีๆที่ได้รับมาจาก ครู อาจารย์ของแต่ละสถาบันการศึกษา ต้องนามาใช้ อะไรไม่ดีไม่น่าประทับใจขณะเรียนอยู่ให้ฝากไว้ที่สถาบัน อย่านำมาใช้กับประชาชนผู้รับบริการ

         อีกประเด็น คือ ในห้องนี้จะมีวิทยากรอีก ๑๐๐ กว่าท่าน หากเรียนรู้ จากผู้อื่นเราจะมี "ครู ที่มีความรู้ ความสามารถ อีกหลากหลาย มากด้วยประสบการณ์ อย่า ฟังแค่ วิทยากรบนเวที"

        ครับ "ทีมใหม่ ความหวังใหม่ เพื่อชาติไทย ที่รักของพวกเรา ลปรร ( แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ประสบการณ์ เพื่อการพัฒนา"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)