ทีมใหม่ ความหวังใหม่

 งานที่สองของเช้าวันที่ ๒๑ เมษายน คือ การถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าใหม่ของ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ที่โรงแรมแก่นอินน์

JJ ได้รับติดต่อจาก พี่อรวรรณ หัวหน้าฝ่ายคุณภาพ จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ให้มา เล่าประสบการณ์ให้กับทีมงานที่สังกัด สสจ.ขอนแก่น เรื่องการบูรณาการคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในภาพซ้ายมือ นายแพทย์ อภิสิทธิ์(เสื้อขาว) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ได้เล่าประสบการณ์ในการทำงานในชุมชน(คลิก)ให้น้องๆได้รับฟัง

น้องใหม่ที่มาเข้าร่วมฟังรวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐ ท่าน มาจากหลากหลายวิชาชีพ ส่วนใหญ่ คือ พยาบาล รองลงมา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ ไม่มีเภสัชกรใหม่เลย (คงอาจเนื่องจากตำแหน่งเต็ม) ที่เหลือ คือ สายสนับสนุน น้องใหม่ที่จบมาครั้งนี้กว่าครึ่งมาจากภาคกลาง คือ กทม ส่วนหนึ่ง คือ ศิษย์เก่าจาก "ชาวมอดินแดง เลือดสีอิฐ"

 ประเด็นที่ JJ นำเสนอ คือ การเล่าประสบการณ์ของการทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพ การเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และ สุดท้าย คือ ภาวะผู้นำ นำในวิชาชีพของเจ้าของ คือ จบอะไรมาต้อง " KUSAPDeVa" คือ

 ต้องมี ๑. K= Knowledege ความรู้ในวิชาชีพที่เรียนมา

         ๒. U= Understanding เข้าใจว่าวิชาชีพที่เรียนมาไม่จากสถาบันใดๆ เมื่อมาทำงานต้องนำมาปรับให้เข้ากับองค์กรที่ทำงาน หรือ ที่สังกัด โดยให้ดูจาก พันธกิจ และ วิสัยทัศน์

         ๓. S= Skill ทักษะในการปฏิบัติงาน ไว่จะเป็นวิชาชีพ ใดๆ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ หรือ สายงานสนับสนุน

        ๔. A= Attitude คือ ทัศนคติในการทำงาน ต้องปรับเปลี่ยน ทำงาน เพื่อสังคม ประเทศชาติ อย่า "หิวเกินไป"

        ๕. P= Performance คือ พฤติกรรมในการทำงาน ต้องแสดงให้เห็นถึง สมรรถนะ หรือ Competncy ที่พึงที ต่อผู้ป่วยแบบองค์รวม

        ๖. De=Developlment ต้องมีพัฒนาการ ทำงานให้ดี ต้องมี ๕ ก คือ

           ๖.๑ เก่งงาน เมื่อจบใหม่ๆ เก่งในวิชาชีพที่ได้ร่ำเรียนมา

           ๖.๒ เก่งคน คือ การทำงานร่วมกับทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วย ผู้รับบริการ ชุมชน สังคมที่เข้าไปดูแล เพราะ คน = กวน ทำงานต้องผสม ผสาน กลมกลืน และ กลมเกลียวกัน อย่าแบ่งแยก วิชาชีพ หรือ แบ่งแยกสถาบัน

           ๖.๓ เก่งคิด คิดนวตกรรมในงานมีอะไรที่มาจากการ " แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในต่างวิชาชีพ"

           ๖.๔ เก่งพัฒนา การทำงานให้ดีกว่าเดิม ที่เรียกว่า CQI = Continuous Quality Improvement ดูว่า "อุบัติการณ์ (Incident) ที่เกิดมีอะไรจะแก้ไขอย่างไร ดูว่าอะไรเป็นความเสี่ยง(Risk) ดูมาตรฐาน และ คุณภาพ ต้องประกันคุณภาพและมาตรฐาน ที่เรียกว่า Quality Control และ Quality Assurance"

          ๖.๕ เก่งสร้างเครือข่าย เพื่อการ "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" ในห้องนี้มีทีมงานที่ฝึกมาอย่าง "มืออาชีพ ทุกท่าน" แต่ละท่านมีประสบการณ์อย่างน้อย ๔ ปี ในการเรียนแต่ละสาขา บางท่าน ๖ ปี ดังนั้น "จะมีความรู้ฝังลึก ที่เรียกว่า Tacit Knowldge ในระดับหนึ่ง"

         หากเรา "สร้าง เครือข่าย และ องค์กร แห่งการเรียนรู้ ในสังคมสาธารณสุข ของจังหวัดขอนแก่น" ความคาดหวังจากผู้บริการ และ ความเป็นจริงที่จะเกิด "สังคมแห่งการเรียนรู้ ต้องเกิดขึ้นแน่นอน"

         สุดท้ายได้ฝากไว้สองประเด็น คือ สิ่งที่ดีๆที่ได้รับมาจาก ครู อาจารย์ของแต่ละสถาบันการศึกษา ต้องนามาใช้ อะไรไม่ดีไม่น่าประทับใจขณะเรียนอยู่ให้ฝากไว้ที่สถาบัน อย่านำมาใช้กับประชาชนผู้รับบริการ

         อีกประเด็น คือ ในห้องนี้จะมีวิทยากรอีก ๑๐๐ กว่าท่าน หากเรียนรู้ จากผู้อื่นเราจะมี "ครู ที่มีความรู้ ความสามารถ อีกหลากหลาย มากด้วยประสบการณ์ อย่า ฟังแค่ วิทยากรบนเวที"

        ครับ "ทีมใหม่ ความหวังใหม่ เพื่อชาติไทย ที่รักของพวกเรา ลปรร ( แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ประสบการณ์ เพื่อการพัฒนา"

JJ