ความรู้นี้มีประโยชน์

เด็กฉลาดชาติเจริญเด้อ!!

   การศึกษาทำให้คนฉลาดขึ้น นั่นคือเรื่องจริง แต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุคคล  ความพยายาม ความตั้งใจของบุคคลคนนั้น  โปรแกรม Authorwere เป็นโปรแกรมที่ข้าพเจ้ายังไม่เคยได้ศึกษาหรือสัมผัสมาก่อนเลย ทีแรกก็คิดว่าคงจะทำไม่ได้เพราะใครๆก็บอกว่ายาก ยาก อุ๊ยมันซับซ้อนมาก แต่เมื่อได้เรียนกับอาจารย์รุจโรจน์แล้ว  แม้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนเท่าไรแต่ก็ทำให้ข้าพเจ้าได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมนี้ขึ้นเยอะมากๆ สามารถที่จะสร้าง CAI เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนได้ จากเทคนิคต่างๆที่อาจารย์นำมาสอน ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการทำงานมาก ก็คิดว่าจากความรู้ที่ได้รับนี้ข้าพเจ้าก็จะนำไปสร้างสรรค์สื่อการสอนให้กับเด็กนักเรียนต่อไป...ขอบคุณอาจารย์รุจโรจน์มากค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นันทวัน ศูนย์ศรี : V3ความเห็น (0)