สมรรถนะฉบับมข. (3)

การจัดทำสมรรถนะ การพัฒนาบุคลากร

วันเสาร์-อาทิตย์นี้  มีการสัมมนาคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดทำการประเมินสมรรถนะโดยเชิญวิทยากรคุณฉัตรพงษ์  วงษ์สุข  นายกสมาคมการจัดการบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) บรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติ  บรรยากาศเป็นไปด้วยดีทำให้รับทราบว่า  เรื่องสมรรถนะเป็นเรื่องที่ต้องสื่อความหมายให้ตรงกันในเทคนิคและวิธีการ  ตลอดจนการประยุกต์ใช้  การเริ่มต้นในตอนแรกมีความสำคัญ  สมรรถนะฉบับมข. ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งได้ตัวแบบ  พจนานุกรม  เรียบร้อยแล้ว  วันนี้จึงเป็นการขอความรู้เพิ่มเติมในการนำไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการประเมิน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (2)

Joanne
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 

ไม่เห็นรูปเรา ไม่ย๊อมม  (อ.เก่ง)

รู้สึกว่าการอบรมวันนี้ได้อะไรพอควรค่ะ แต่คิดว่ามันยังไม่ใช่แค่นี้ค่ะอยากเป็นแนวร่วมของการพัฒนาบุคลากรมข.ถึงจะไปเรียนแต่ก็ยินดีช่วยค่ะ

รังสรรค์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
อยู่ในสมรรถนะฉบับมข. (4) ครับ