หลายๆคนตั้งคำถามกับตัวเองว่า "เรียนแล้วได้อะไรบ้าง?" หลายคนบอกว่าได้ความรู้ได้ประสบการณ์ แต่บางคนอาจจะบอกว่าได้รู้จักเพื่อนใหม่ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนแต่      ทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่การเรียนเกิดจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งจากตัวเองและจากเพื่อนร่วมห้อง แต่เมื่อเราเรียนรู้แล้วต้องขยันและหมั่นฝึกเพื่อให้เกิดความชำนาญแล้วความรู้ก็จะคงอยู่ในตัวเราตลอดไป