วันนี้ ดิฉันอยากปล่อยวางเรื่องงานต่างๆ บ้าง กะว่าแม้กระทั่ง Blog ก็จะไม่เขียน หันรีหันขวาง ไม่รู้จะทำอะไร ในที่สุดก็กลับมาหา Blog อีก (โปรดสังเกต  นี่คือ อาการของโรคติด Blog)

แต่เพื่อไม่ให้เครียดอย่างที่ตั้งใจแต่แรก  ก็มาเล่นเปลี่ยนรูปของตัวเองในประวัติดีกว่า  วันนี้ดิฉันจึงบันทึกประวัติพัฒนาการภาพฉายตัวเอง ในช่วงประมาณ 40 กว่าปีที่ผ่านมา เป็นลำดับ

ลูกสาวคนกลางของดิฉัน ผ่านมาเห็นเข้า บอกดิฉันว่า รูปท้ายสุด (รูปปัจจุบัน) ดูเหมือน อาม่า (คุณยาย) เข้าไปทุกที ดูแล้วจินตนาการได้เลยว่า อีก 20 ปีข้างหน้า แม่จะหน้าตาเป็นอย่างไร (ก็เหมือนอาม่าตอนนี้งัยค่ะ)

ดิฉันมองภาพตัวเองแล้ว  ก็เห็นเป็นจริงอย่างลูกว่า เหมือนกระจกเงาสะท้อนสองต่อ

ต่อแรก สะท้อนด้วยตาตนเอง ก็เห็นว่าแก่ตัวลงทุกที  อนิจจัง วัตตะสังขารา

ต่อที่สอง มีคนมามองแล้ววิจารณ์ให้สำนึกอีกว่า รากเหง้า สายพันธุ์ ของเรา อย่าลืม.......

ดังนั้นการใส่ทั้งภาพและข้อความใน Blog  จึงช่วยความทรงจำ และสร้างจินตนาการได้ดียิ่ง

อาจไม่ใช่ด้วยเหตุเพียงว่า Blogger บางท่านไม่อยากแสดงตัวตน แต่อาจเพราะ ติดขัดด้วยเรื่องของเทคนิคการใส่ภาพ  วันนี้ ดิฉันบังอาจถ่ายทอดความรู้อันน้อยนิดที่พอทราบแก่ท่าน ดังนี้ค่ะ

ก่อนอื่น ท่านต้องเตรียม file รูปถ่ายประเภท JPEG ที่ต้องการเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ท่านทราบที่อยู่แน่นอน (เช่นอยู่ใน drive C / Folder : My document)

ทั้งนี้ ควรปรับรูปถ่ายให้มีขนาดพอดีกับเนื้อที่บันทึกบน Blog อย่าให้ขนาดใหญ่ หรือเล็กจนเกินไป ตัวอย่าง เช่น รูปข้างล่างนี้  ขนาด (width x  Height) ประมาณ 7 x 3 นิ้ว

ความละเอียดของภาพ (resolution) ก็ควรปรับให้น้อยหน่อย  ราว 72 dpi ก็พอ จะได้ไม่กินเนื้อที่ความจำมากเกินจำเป็น

การเตรียมภาพดังกล่าว ท่านอาจต้องใช้โปรแกรมแต่งภาพ เช่น  Photoshop หรือ Corel PHOTO-PAINT  ตามแต่จะถนัด  เสร็จแล้วก็เข้ามาใน Blog ได้เลยค่ะ