วันนี้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ปี 52 ที่อำเภอควนขนุน พร้อมกับเกษตรจังหวัด (นายสุรศักดิ์ สุวรรณวงศ์) ดูสถานที่ ที่จะตั้งศาลาเรียนรู้ เป็นอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านสวนเป็นอาคารเรียนทั้งหลังที่จะปรับปรุง เป็นศูนย์สามวัยสานใยรักของ ก.พัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ และศาลา (ห้อง) เรียนรู้ของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

          จากนั้นแวะไปเยี่ยมเกษตรกรที่ปลูกไผ่ตงลืมแล้ง นายสมเกียรติ ทองพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน ซึ่งมีตำแหน่งประธานสภาเทศบาลฯ

          จำหน่ายหน่อเพื่อบริโภคและผลิตต้นพันธุ์ โดยเริ่มแรกนำพันธุ์ไผ่ตงมาจากจังหวัดปราจีนบุรี และขยายพันธุ์ต่อเรื่อยๆ โดยการชำกิ่งและการตอน ซึ่งพี่สมเกียรติบอกว่าการตอนจะมีเปอร์เซ็นต์รอดตายสูงกว่าการชำ และแนะว่าต้องเลื่อยกิ่งให้เกือบขาด แล้วเอาวัสดุเพาะหุ้มไว้  กิ่งพันธุ์ที่ได้จำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ และปลูกเพิ่ม

          การปลูกจะใช้ระยะ 4X4 เมตร เมื่อปลูกได้ประมาณ 3 เดือน ไผ่จะแทงหน่อขึ้นลำใหม่ ให้ตัดต้นเดิมออก และเลี้ยงหน่อให้เป็นลำ ได้ 3 ลำ พอขึ้นหน่อที่ 4 ก็สามารถตัดขายได้ จากปลูกถึงตัดหน่อขาย ใช้เวลาหนึ่งปี

          การใส่ปุ๋ย จะใส่ขี้ไก่หมักกับขี้วัว โดยหมักไว้ประมาณ 1 เดือนแล้วนำมาใส่บริเวณโคน และไม่ต้องใช้สารเคมี

          ราคาจำหน่ายหน่อสด กิโลกรัมละ 60 บาท 2 หน่อได้น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม ส่วนต้นพันธุ์

จำหน่ายต้นละ 200 บาท

 

ยังไม่ได้คำนวนต้นทุนกับผลตอบแทนว่าอยู่ในสัดส่วนเท่าใด

แต่ดูแล้วว่ามีข้อดีหลายประการคือปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลมาก ขายหน่อได้ราคาดี ขายต้นพันธุ์ได้ราคาสูง ต้นตันสามารถไปทำไม้เสียบลูกชิ้น ไม้จิ้มฟันได้

สามารถปลูกผสมผสานกับพืชอื่นๆ เช่น พริก มะเขือ ฯลฯ