ในสัปดาห์นี้พยายามสานต่อเรื่อง Competency ที่ถึงช่วงของการนำความรู้สู่การปฏิบัติ แต่ความก้าวหน้าตามแผนที่คิดไว้เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องที่ต้องประสานกับผู้รับผิดชอบหลายกลุ่มภารกิจ คิดว่าคงต้องปรับแผนใหม่โดยเริ่มที่กลุ่มเล็กก่อนจะดีกว่าไม่ได้เริ่มเลย 

          แต่ยังโชคดีที่การประชุมวิชาการประจำปีในปีนี้จัดในสถาบัน คุณพรลัดดาโทรมาปรึกษาเรื่องวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงที่จะเชิญมาบรรยาย ทำให้นึกถึงตอนไปอบรม Competency ของกรมควบคุมโรค ประทับใจเรื่อง HRD ที่ท่านวิทยากรบรรยายมาก ทั้งเนื้อหา สาระและวิธีการ บรรยาย ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสจะต้องเชิญท่าน (ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์) มาบรรยายที่สถาบัน  เพื่อวางรากฐานเรื่อง HRD ของสถาบันอย่างแน่นอน พยายามหาเบอร์ติดต่อให้คุณพรลัดดาจนได้ และได้ทราบข่าวว่าท่านวิทยากรรับมาบรรยายให้แล้ว คิดว่าถ้าบุคลากรในสถาบันมีโอกาสได้ฟังการบรรยายและร่วมกันนำไปขยายผล.....คงรู้สึกเหมือนดิฉันในขณะที่ได้รับความรู้ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเราจะได้เริ่มก้าวแรก Competency.....เสียที