ความลึกของสี หรือ Bit Depth เป็นค่าของลึกของสี ยิ่งจำนวน Bit Depth มากเท่าไรก็จะสามารถเก็บรายละเอียดของเฉดสีได้มากขึ้น โดยปกติแล้ว ค่าความลึกของสีภาพประเภทดิจิตอลที่เป็นไฟล์ Jpeg จะมี BIt Depth 8 bit กล้องถ่ายภาพโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จมมี Bit Delpth แค่ 8 Bit หรืออย่างมากไม่เกิน 12 บิต แต่ถ้าเป็นกล้องระดับโปร หรือกล้องไฮเอนด์ อาจทำได้ถึง 16 บิต/สี ซึ่งสีธรรมชาติจะประกอบไปด้วยแม่สีแสงสามสี คือสี แดง (Red :R) สีเขียว (Green:G) และสีฟ้า (Blue:B) ซึ่งเรียกสั้นๆว่า RGB ดังนั้นถ้ากล้องที่มี 8 บิต/สี ก็จะมี Bit Depth = 8x3 = 24 บิต ก็จะมี 8 บิต 256 สี  24 บิตก็ 16.7 ล้านสี ซึ่งเป็นสีสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือภาพชนิด Jpeg นั่นเอง

   
   1 บิต 2 สี
   2 บิต 4 สี
   3 บิต 8 สี
   4 บิต 16 สี
   5 บิต 32 สี
   6 บิต 64 สี
   7 บิต 128 สี
   8 บิต 256 สี

ที่มาของรูปภาพ http://cscie12.dce.harvard.edu/

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cheng.cam.ac.uk/research/seminars/imagepro/bitdepth.html

   
  1. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 1) Budged

  2. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 2)Image Sensor

  3. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 3) Bit Depth

  4. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 4) Effective

  5. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 5) Interpolate

  6. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 6) Image size

  7. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 7) Response