• ใครทราบบ้างว่าป้ายทะเบียน รถ ศศ 9999 มีการประมูลด้วยราคาสูงสุดเท่าไร

 

 

 

  • คำตอบก็คือ 4 ล้านกว่าบาท
  • อักษรย่อ 2 ตัว เช่น กจ    ศษ มีอักษรคู่ไหนบ้างที่ได้รับการยกเว้น
  • ติ๊กต่อก  ติ๊กต่อก คิดออกไหมครับ
  • เฉลย อักษรย่อคู่นี้ไงครับ ศพ  ตด จน... ไงครับ มีใครอยากได้ยกมือขึ้น
  • ณ วัน 31 ธ.ค. มีรถวิ่งในถนนประเทศไทยแล้ว 25 ล้าน สองแสนกว่าคัน โห ครึ่งหนึ่งของประชากรไทยเลย